Viento Libre ('Free wind') is a neighborhood with high risk of child recruitment by armed groups in Tumaco. 

NRC has worked with the community for bringing back the education to the life of children through the construction of a classroom.  The whole community including parents and volunteer teachers work with NRC in the promotion of  protective spaces for education and in activities during the spare time - when the risk increases -.

Colombia, Nariño, Tumaco
2016

Photo by Edgar León
Foto: Edgar León/NRC Flyktinghjälpen

Vårt arbete i Colombia

Colombias 60-åriga inbördeskrig är den längsta och mest allvarliga humanitära krisen i Syd Amerikas historia. Sedan 1991 har NRC Flyktinghjälpen funnit på plats i landet där över sju miljoner människor är på flykt från sina hem.

Denna webbsida täcker vårt arbete i Colombia, Ecuador och Panama.

 

Humanitär översikt

Colombias sex decennier långa väpnade konflikt fortsätter att tvinga hundratusentals människor på flykt.

Under 2016 undertecknades en historisk fredsöverenskommelse i Colombia, men hoten mot freden är fortfarande många. De allvarligaste hoten består i nyligen ökade våldsamheter, olyckor med landminor, sexuellt våld, tvångsrekryteringar och mord på såväl tidigare stridande som människorättsförsvarare och ledare i sociala nätverk, de senare redan ödelagda av decennier av konflikt. 

I Colombia finns den näst största gruppen av internflyktingar, näst efter Syrien, och mer än fem miljoner människor behöver humanitär hjälp. Mer än 190 000 colombianer har flytt till grannländerna Ecuador, Panama och Venezuela.

Samtidigt hyser Colombia cirka 1,7 miljoner människor som har flytt från den eskalerande humanitära krisen i grannlandet Venezuela.

Slutligen har NRC Flyktinghjälpen lagt märke till kraftigt ökade behov av akut humanitär hjälp på grund av covid-19-pandemins socioekonomiska konsekvenser.

 

NRC Flyktinghjälpens arbete

Vi ger stöd till internflyktingar i landsbygdsområden där myndigheterna har svårt att hjälpa, och i städer, dit majoriteten av Colombias internflyktingar har sökt sig.

Vi bidrar också till återanpassningen av tidigare stridande till civilt liv och stödjer de områden som har drabbats av väpnade konflikter att återupprätta sitt självstyre, att integreras och stabiliseras.

Krisen i Venezuela leder till att många människor söker humanitär hjälp i andra länder. Som svar på detta har vi utarbetat en aktionsplan som omfattar flera länder (Colombia, Panama, Ecuador). NRC Flyktinghjälpen stödjer för närvarande migranter och flyktingar i Peru genom sin partner Encuentros – Servicio Jesuita de Solidaridad.