Viento Libre ('Free wind') is a neighborhood with high risk of child recruitment by armed groups in Tumaco. 

NRC has worked with the community for bringing back the education to the life of children through the construction of a classroom.  The whole community including parents and volunteer teachers work with NRC in the promotion of  protective spaces for education and in activities during the spare time - when the risk increases -.

Colombia, Nariño, Tumaco
2016

Photo by Edgar León
Läs bildtexten Foto: Edgar León/NRC

Vårt arbete i Colombia

Colombias 50-åriga inbördeskrig är den längsta och mest allvarliga humanitära krisen i Syd Amerikas historia. Sedan 1991 har Flyktinghjälpen funnit på plats i landet där över sju miljoner människor är på flykt från sina hem.

Denna webbsida täcker vårt arbete i Colombia, Ecuador och Panama.

Humanitär översikt

Efter ett uppdaterat fredsavtal mellan regeringen och landets största gerillagrupp FARC är signerat, stärks nu hoppet om att det äntligen kan bli fred i Columbia. Trots detta har konflikten eskalerat i vissa områden efter att gruppen tappade sina vapen. Våldet fortsätter i tidigare FARC-kontrollerade områden, och flera beväpnade grupper kämpar för kontroll över naturresurser och smugglingsvägar.

I flera årtionden har landets civibefolkning lidit under krigets våldsamheter. Columbia har världens näst högsta antal fördrivna. Endast Syrien har fler. Mer än fem miljoner människor förlitar sig på humanitärt bistånd, och över 190.000 colombianer har flytt till grannländerna Ecuador, Panama och Venezuela.

Samtidigt är Colombia hem för omkring 1,4 miljoner människor som har flytt den växande humanitära krisen i Venezuela.

Så många fick hjälp under 2018

77.798
människor fick utbildning
798
människor fick livsmedelssäkerhet
20.252
människor fick tak över huvudet
1.065
människor fick hjälp genom lägerdrift
65.075
människor fick rättshjälp

NRC:s arbete

Flyktinghjälpen ger livsviktigt bistånd där behovet är störst. Vi jobbar i avlägsna områden där folk har akut behov av skydd och hjälp, men också i städerna och i tätbebyggda områden, där de flesta av Colombias fördrivna befolkning söker säkerhet.

I tillägg till att ge bistånd i kriser jobbar Flyktinghjälpen för att främja de mänskliga rättigheterna. För att kunna skapa en varaktig förändring i människors liv, bidrar vi till att ge lokala och internationella institutioner, ansvar för och möjlighet till, att uppfylla rättigheter för människor på flykt.

Krisen i Venezuela har lett till att många söker tillflykt i andra länder. Vi håller därför på att utarbeta en plan för hur vi bäst ska tillgodose och samordna behoven i Colombia, Panama, Ecuador och Brasilien.

Stöd vårt arbete för människor på flykt.