Foto: Ingrid Prestetun/NRC Flyktinghjälpen

Vårt arbete i Uganda

I Uganda finns omkring 1,4 miljoner flyktingar och asylsökande. NRC Flyktinghjälpen ger både akut och långsiktig hjälp till människor som flytt, främst från Sydsudan.

 

Humanitär översikt

Uganda är värdland för över 1,4 miljoner flyktingar, vilket är en ökning med 18,5 procent sedan januari 2019. Uganda är Afrikas största värdland för flyktingar. Majoriteten av flyktingarna kommer från Sydsudan och Demokratiska republiken Kongo.

Uganda har en öppen-dörrpolitik för flyktingar och en progressiv lagstiftning som ger skydd, tillgång till samhällsservice och rätt till arbete och fri rörlighet och landet är engagerat i den globala åtgärdsramen CRRF (Comprehensive Refugee Response Framework). Åtagandena har dock inte återspeglats i finansieringen och detta har ytterligare förvärrats av Covid-19-pandemin. I juli 2020 var endast 21 procent av responsplanen finansierad vilket leder till skyddsrisker och svårigheter för flyktingar och värdsamhällen att försörja sig själva. Detta ökar också spänningarna i flyktingområdena.

Covid-19-pandemin och dess socioekonomiska inverkan med restriktioner i den fria rörligheten och begränsningar i aktiviteter har ytterligare förvärrat den svåra situationen. Sårbara grupper blir allt mer desperata och saknar grundläggande resurser för att överleva.

 

NRC Flyktinghjälpens arbete

NRC Flyktinghjälpens program i Uganda har en samhällsbaserad strategi och vi använder skyddsanalys för att utforma insatserna och rikta in dem på de mest utsatta flyktingarna och värdsamhällena. Programmet spänner över flera sektorer och bygger främst på att ge kontantbaserat stöd och bistå med expertkunskaper inom utbildning, försörjning och livsmedelssäkerhet, WASH (vatten, sanitet och hygien), skydd och ICLA (information, rådgivning och juridisk hjälp).

NRC Flyktinghjälpen är närvarande i alla större värddistrikt för flyktingar. 2020 fokuserar vi främst på befolkningsgrupper som är svåra att nå, och vi har bland annat tagit fram ett speciellt program för integrering i städerna.

NRC Flyktinghjälpen ingår i Ugandas arbetsgrupp för Covid-19 och arbetar för att öka tillgången till hälso- och sjukvårdstjänster och med insatser för att sprida information till allmänheten.