Läs bildtexten Foto: Ingrid Prestetun/NRC

Vårt arbete i Uganda

I Uganda finns omkring 1,4 miljoner flyktingar och asylsökande. NRC Flyktinghjälpen ger både akut och långsiktig hjälp till människor som flytt, främst från Sydsudan.

Humanitär översikt 

Uganda är det största värdlandet för flyktingar på den afrikanska kontinenten, och under 2017 var Uganda det land i världen som fick ta emot flest flyktingar. Landet huserar 1,4 miljoner flyktingar och asylsökande, främst från Sydsudan, Demokratiska republiken Kongo, Burundi och Somalia. 

Uganda har unika lagar och bestämmelser som främjar flyktingars säkerhet och välmående. Flyktinglagen från 2006 fastslår att flyktingar har rätt till fri rörlighet och arbete, att etablera företag och tillgång till offentliga tjänster såsom hälso- och sjukvård och utbildning. 

Majoriteten av flyktingarna är från Sydsudan. Efter att inbördeskriget i Sydsudan bröt ut 2013, har det stora antalet flyktingar blivit en allt större börda. I dag är mer än en miljon sydsudaneser på flykt i landet. 

De flesta av flyktingarna i Uganda är kvinnor och barn. Många sydsudanesiska barn har ingen grundskoleutbildning. Flickor hindras ofta från att gå till skolan, eftersom de måste hjälpa till hemma och ta hand om syskon, och de blir ofta gifta i tidig ålder.

Så många fick hjälp under 2018

11.631
människor fick utbildning
13.158
människor fick livsmedelssäkerhet
3.423
människor fick tak över huvudet
18.060
människor fick rättshjälp
71.198
människor fick vatten och sanitetstjänster

NRC:s arbete 

NRC ger både livräddande och långsiktigt hjälp till sydsudanska flyktingar i Uganda. Vi är en av få organisationer som möter barn och ungdomars behov i regionen västra Nilenområdet och flyktingars behov i huvudstaden Kampala. Vi arbetar för att både pojkar och flickor ska ha samma möjligheter att lyckas.

Vi hjälper till att utrusta flyktingbarn och ungdomar med färdigheter, bland annat genom våra utbildningsinsatser, förutom att svara på akuta behov som ett resultat av det stora inflödet av flyktingar till landet.

Stöd vårt arbete för människor på flykt.