Distributi​on of soap and new water containers in exchange for old ones. Sudanese refugees in South Sudan. Photo: NRC/Christian Jepsen.
Foto: Christian Jepsen/NRC Flyktinghjälpen

Vårt arbete i Sydsudan

I världens yngsta stat fortsätter en ödeläggande konflikt som leder till att miljoner människor tvingas fly.

 

Humanitär översikt

2011 blev Sydsudan självständigt från Sudan vilket innebar slutet på Afrikas längsta inbördeskrig. Två år senare bröt en våldsam konflikt ut efter en politisk oenighet mellan president Salva Kiir och tidigare vicepresidenten Riek Machar som ledde till att över fyra miljoner människor tvingades fly från sina hem. Över två miljoner flydde till grannländerna och över 1,9 miljoner blev internflyktingar.

I september 2018 undertecknade parterna i Sydsudans inbördeskrig ett maktdelningsavtal och kom överens om att bilda en samlingsregering senast den 12 maj 2019. Processen visade små tecken på framsteg vilket ledde till att tidsfristen förlängdes till slutet av 2019, och denna förlängdes sedan ytterligare till den 22 februari 2020.

Matbristen fortsatte att öka under 2019. Enligt IPC uppskattades 60 procent av befolkningen vara drabbade av matkrisen från maj till juli 2019. Detta förvärrades ytterligare av översvämningarna i fem delstater i slutet av 2019.

 

NRC Flyktinghjälpens arbete

NRC arbetar med fasta programaktiviteter och mobila insatsmetoder både vid långvariga och akuta kriser. Byråkratiska hinder har stor inverkan på genomförandet av humanitära insatser då de försvårar möjligheterna att nå ut till de drabbade och skapar begränsningar för humanitära organisationer såsom NRC.

Våra beredskapsteam på plats ger livräddande hjälp. En av våra största aktiviteter i Sydsudan är akuta insatser och mobila nödåtgärder. Vi är specialiserade på att nå ut med nödhjälp till utsatta personer på platser som är särskilt svåra att nå.