Distributi​on of soap and new water containers in exchange for old ones. Sudanese refugees in South Sudan. Photo: NRC/Christian Jepsen.
Läs bildtexten Foto: Christian Jepsen/NRC

Vårt arbete i Sydsudan

I världens yngsta stat fortsätter en ödeläggande konflikt som leder till att miljoner människor tvingas fly.

Humanitär översikt

År 2011 deklarerade Sydsudan självständighet från Sudan efter ett fredsavtal som avslutade Afrikas längsta inbördeskrig. Men efter bara två år av självständighet startade en våldsam konflikt. Sedan dess har 3 miljoner tvingats fly.

Inbördeskriget i Sudan tros ha tvinat 1,87 miljoner människor på flykt inom landet. Dessutom har flere än 1,15 miljoner människor flytt till grannländer. Hungersnöden blir allt mer utbrädd. Enligt Världslivsmedelsprogrammet behöver miljoner människor mat.

Enligt FNs organisation för humanitär hjälp (OCHA) behöver fler än 6,1 miljoner sydsudaner skydd och humanitärt bistånd så som livsmedelsförsörjning, rent vatten, utbildning och andra grundläggande tjänster.

De stridande parterna undertecknade ett fredsavtal i augusti 2015 men folket i Sydsudan har inte upplevt fred. Fredsarbetet är svårt då det fortsatt pågår en kamp om resurser och makt. I juli 2016 bröt stridigheter ut i Juba, dessa strider spred sig snabbt till tidigare stabila områden. Striderna pågår fortfarande och driver civila människor på flykt.

Trots det akuta behovet, rapporterar internationella medier konflikten i mindre utstäckning än tidiagare. Sedan striderna började i slutet av 2013 har det humanitära biståndsarbetet varit kraftigt underfinansierat. Om denna trend fortsätter kommer det få allvarliga konsekvenser. Det kommer bli stor brist på livsviktiga insatser och långsiktig hjälp. Denna hjälp skulle kunna bidra till att bygga upp landet igen.

Så många fick hjälp under 2018

101.673
människor fick utbildning
930.628
människor fick livsmedelssäkerhet
124.973
människor fick tak över huvudet
14.381
människor fick rättshjälp
54.218
människor fick vatten och sanitetstjänster

NRC:s arbete

Flyktinghjälpen har varit aktiv i Södra Sudan sedan 2004 och i Sydsudan sedan landet blev självständigt år 2011. Vi har biståndsprogram över hela Sydsudan samt mobila team som gör livsnödvändiga insatser i områden som är svåra att nå.

Strax efter det att inbördeskriget bröt ut 2014 ökade vi biståndsarbetet för att möta befolkningens växande behov av humanitär hjälp. Vi nådde avlägsna områden i de tre stater som drabbades hårdast av konflikten: Unity, Upper Nile och Jonglei.

Stöd vårt arbete för människor på flykt.