Solar lamp distribution for the IDPs in Bonkai village, Baidoa District. A community supported by NRC under the BRCiS funding. All photos are copyrighted (e-mail perrine.piton@nrc.no to ask about use)
Foto: Marco Gualazzini/Constrasto/NRC Flyktinghjälpen/BRCiS

Vårt arbete i Somalia

Under 2017 drabbades Somalia av den värsta torkan på 20 år. Idag är över 5,4 miljoner människor i behov av humanitär hjälp för att överleva och över 1,2 miljoner barn är undernärda.

 

Humanitär översikt

Somalia är fortsatt drabbat av stora påfrestningar som leder till humanitära behov. Den humanitära situationen i Somalia är alltjämt svår till följd av den långvariga torkan 2016 – 2017, otillräckliga regn under regnperioden Deyr 2018, ovanligt heta och torra förhållanden under torrperioden Jilaal 2019, onormala regn under regnperioden Gu 2019 och rikliga regn under Deyr 2019 som ledde till översvämningar och förskjutningar i flodområdena.

Under 2020 drabbades landet av det nya hotet från Covid-19 på samma gång som de tvingades hantera översvämningar som drabbade 1,2 miljoner människor och där 436 000 människor fördrevs från sina hem samt den värsta invasionen av ökengräshoppor på decennier, vilket skapade ett ”tredubbelt hot” Den massförstörelse av livsmedelsgrödor som gräshopporna orsakade kan på sikt leda till grav akut undernäring bland barn.

Som en följd av dessa stora påfrestningar har nu 6,3 miljoner människor en akut brist på livsmedel och 1 av 10 barn under fem år är akut undernärda.

Över 2,6 miljoner somalier är nu internflyktingar varav 80 procent befinner sig i stadsområden där de utsätts för allvarliga risker att de ska slås ut och bli utestängda från samhället.

 

NRC Flyktinghjälpens arbete

Problemet med torkan i Somalia har snabbt försämrats och intensifierats mycket tidigare än under det senaste decenniet. Livräddande assistans behövs omgående för att förhindra att fler somalier drivs på flykt i sitt eget land.

Våra beredskapsteam är på plats för att möta de ständigt ökande behoven. Vi involverar de som tvingats fly i vår verksamhet och hjälper dem med allt från att bygga tillfälliga bostäder till att hantera utmaningar inom jordbruket. På detta sätt får de nya färdigheter som kan göra dem bättre rustade att hantera svåra kriser och påfrestningar i framtiden.