Solar lamp distribution for the IDPs in Bonkai village, Baidoa District. A community supported by NRC under the BRCiS funding. All photos are copyrighted (e-mail perrine.piton@nrc.no to ask about use)
Läs bildtexten Foto: Marco Gualazzini/Constrasto/Flyktninghjelpen/BRCiS.

Vårt arbete i Somalia

Under 2017 drabbades Somalia av den värsta torkan på 20 år. Idag är över 5.4 miljoner människor i behov av humanitär hjälp för att överleva och över 1.2 miljoner barn är undernärda.

Humanitär översikt

Somalia kämpar med politisk instabilitet och torka och tre fjärdedelar av befolkningen lever med mindre än 1,25 amerikanska dollar per dag. Mer än 2,1 miljoner somalier är internt fördrivna och över hälften är barn. Ett växande antal somaliska flyktingar återvänder till Somalia, många från Jemen och Kenya, och riskerar att bli fördrivna på nytt.

2017 drabbades Somalia av den värsta torkan på 20 år. Idag är över 5,4 miljoner människor beroende av humanitär hjälp för att överleva, och fler än 301 000 barn lider av akut undernäring. I lantliga samhällen i staten Somaliland har grödan torkat bort, djurpriserna har fallit och djur har dött. Därmed har människor tvingats sälja sina tillgångar och låna mat och pengar för att överleva.

Våldsam extremism gör det svårt för humanitära organisationer att nå människor som behöver livsnödvändig hjälp. Den väpnade gruppen Al-Shabaab är anklagad för att stjäla nödhjälp och blockera försörjningsvägar. Valet av den populära presidenten Mohamed Abdullahi Mohamed i februari 2017 har gett en glimt av hopp i landet.

     

Så många fick hjälp 2018:

65 584
Människor fick utbildning
272 846
Människor fick livsmedelssäkerhet
56 468
Människor fick tak över huvudet
53 000
Människor fick rättshjälp
210 233
Människor fick vatten och sanitetstjänster

   

NRC:s arbete

Somalia upplever en av de värsta humanitära nödsituationerna i världen, och blev under 2017 rankad som en av världens tio mest försummade flyktingkriser av NRC.

Våra beredskapsteam är på plats för att möta de ständigt ökande behoven. Vi involverar de som tvingats fly i allt från att bygga tillfälliga bostäder till att hantera utmaningar inom jordbruket.

    

NRC Camp managementFlyktingläger

    

Vi arbetar för att stärka befintliga bosättningar. Våra team:

 • kartlägger läger och planerar utbildning för att förbättra strukturen i lägren

 • genomför utbildning för lägerledare, för att förbättra tillgången på information och ansvarsfrågor som rör personer som drabbats av fördrivning
 • kartlägger befintliga resurser och infrastruktur i bosättningar för att identifiera brister

 • bygger gemenskapshus för möten i lokalsamhället

    

NRC EducationUtbildning

    

Vi vill att alla fördrivna somaliska barn och ungdomar, liksom de i värdsamhällena, ska gå i skolan. Våra utbildningsteam:

 • erbjuder klasser för barn som har ett glapp i sin utbildning, så att de kan komma ikapp sina jämnåriga kamrater, för att säkerställa övergången till det formella skolsystemet

 • engagerar sig i ungdomar genom vårt ungdomsutbildningsprogram, vilket hjälper unga vuxna att hitta möjligheter att skapa egna företag och kooperativ

 • utbildar lärare

 • konstruerar och renoverar klassrum i samarbete med våra bostadsteam

    

NRC Information, counselling and legal assistance (ICLA)Rättshjälp

    

Många fördrivna personer i Somalia nekas grundläggande rättigheter som mark och fast egendom. Våra team:

 • hjälper somaliska flyktingar att få en trygg och säker återresa

 • ökar medvetenheten hos lokala myndigheter och samhällen om fördrivna personers rättigheter

 • ger information och juridisk rådgivning om boende, egendom och äganderätt till fördrivna somalier och somaliska flyktingar som har återvänt till landet

 • driver en nödlinje och samtalscentral, för att kunna ge omedelbar juridisk rådgivning

 • bistår fördrivna somalier vid hyra av mark

    

NRC Livelihoods and food securityMat och livsmedelssäkerhet

    

Våldsamma konflikter, fattigdom och torka har ökat matosäkerheten i Somalia. Våra team:

 • överför pengar till familjer, så att de kan köpa mat och hushållsartiklar

 • ökar medvetenheten kring och ger utbildning om näringsfrågor

 • stödjer miljöprojekt i samhällen, såsom solenergi till bevattning

 • genomför inkomstbringande utbildning som ger jordbrukare och andra medlemmar av samhället nya färdigheter. Bland annat blir bönder utbildade för att hantera sjukdomar som kan ge skador på deras grödor.

    

NRC Shelter and settlementsSkydd och husrum

   

Vi tillhandahåller tillfälligt, övergångs- och permanent skydd för internt fördrivna personer i Somalia. Våra team:

 • konstruerar tillfälliga, övergångs- och permanenta bostäder

 • distribuerar hushållsartiklar, bland annat sollampor

 • konstruerar och renoverar klassrum

    

NRC Water, sanitation and hygiene (WASH)Rent vatten

   

Våra team:

 • bygger latriner för hushåll och samhällen

 • installerar och renoverar vattenanläggningar för dricksvatten

 • främjar hygien och hygienmedvetenhet

 • utbildar samhällen i hur man använder och underhåller sanitära anläggningar och avfallshantering

    

NRC Somalia är tacksamma för det generösa stödet från våra givare:
 • Somalia Humanitarian Fond (SHF)
 • Norska direktoratet för utvecklingssamarbete (NORAD)
 • Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete (Sida)
 • FN:s bosättningsprogram
 • Norska Utrikesdepartementet (UD)
 • EU:s Trust Fund
 • Europeiska kommissionens generaldirektorat för europeiskt civilskydd och humanitärt bistånd (ECHO)
 • Department for International Development (DFID)
 • European Union Development Corporation (DEVCO)
 • FN:s livsmedelsprogram (WFP)
 • FN:s barnfond (UNICEF)
 • Världsbanken
 • FN:s flyktingorgan (UNHCR)
 • German Corporation for International Cooperation (GIZ)

Kontakt

Landsdirektör

Victor Moses

Phone

+252 618454597