Munakur having an interview with karu(old woman on the right) who is an IDP living in Bulabulin. She is also a beneficiary of NRC’S red rose NFI/food voucher card. 

Photo: NRC/Ingrid Prestetun
Läs bildtexten Foto: Ingrid Prestetun/NRC

Vårt arbete i Nigeria

Terror och våld tvingar miljoner nigerianer på flykt.

Humanitär översikt

Den nordöstra delen av Nigeria har drabbats av stora humanitära kriser. Boko Haram har sedan 2009 utfört våldsamma attacker mot civila, något som drivit minst två miljoner människor på flykt i landet.

Landets nordöstra stat, Borno, upplever en omfattande kris med hunger, kolera och konflikter. I detta område saknar nästan 1,6 miljoner människor säker tillgång till mat.

Många har flytt till Bornos huvudstad Maiduguri och andra områden där regeringsstyrkor är närvarande och sörjer för en viss grad av säkerhet. Tillströmningen har lett till ett stort tryck på redan knappa resurser. De flesta internt fördrivna i Borno kommer från landsbygden där de har varit vana att driva jordbruk, och har nu svårt att få en inkomst i städerna. Många hamnar i tiggeri, matransonering och barnarbete.

I områden med konflikter är kvinnor och barn mest utsatta. Brist på vattenkällor innebär att kvinnor och flickor måste bege sig långt för att få vatten, vilket utsätter dem för större risk för att bli sexuella utnyttjade och skadade.

Så många fick hjälp under 2018

4.782
människor fick utbildning
70.146
människor fick livsmedelssäkerhet
43.244
människor fick tak över huvudet
78.241
människor fick rättshjälp
88.194
människor fick vatten och sanitetstjänster

NRC:s arbete

Vi hjälper människor på flykt som bor utanför läger och värdsamhällen. Vi överväger ständigt vem som behöver hjälpen mest.

Den nigerianska regeringen har uppmanat de som har drivits på flykt att flytta hem till sina lokalsamhällen, men i rapporten "Not Ready to Return" från 2017 konstaterades att 86 procent av de fördrivna i nordöstra Nigeria är rädda för att återvända hem.

Stöd vårt arbete för människor på flykt.