Munakur having an interview with karu(old woman on the right) who is an IDP living in Bulabulin. She is also a beneficiary of NRC’S red rose NFI/food voucher card. 

Photo: NRC/Ingrid Prestetun
Foto: Ingrid Prestetun/NRC Flyktinghjälpen

Vårt arbete i Nigeria

Terror och våld tvingar miljoner nigerianer på flykt.

 

Humanitär översikt

Krisen i Nigeria kännetecknas av brutalt våld mot civilbefolkningen med akuta humanitära behov och fördrivning som följd. I nordöst har den trettonåriga konflikten krossat liv, infrastruktur, grundläggande tjänster och social struktur.

Två miljoner människor lever som internflyktingar i delstaterna Borno, Adamawa och Yobe, Ungefär hälften av dem lever i lokalsamhällen, vilket sätter stor press på redan knappa resurser. Tillgången till mat är begränsad, särskilt i Borno, där de flesta familjer redan står inför en kris i livsmedelsförsörjningen. Civilbefolkningen, inklusive biståndsarbetare, är fortsatt föremål för dödliga attacker från icke-statliga väpnade grupper och transportkorridorerna är osäkra.

I den nordöstra regionen och den nordliga centralregionen leder konflikter om mark och resurser till våld och fördrivning och klimatförändringarna förvärrar situationen. Kriminaliteten ökar.

Försörjningsmöjligheterna är få och barn står inför en osäker framtid utan tillgång till kvalitativ utbildning. Många familjer har aldrig fått några identitetshandlingar eller har förlorat dem under flykten, vilket hindrar dem från att få tillgång till grundläggande tjänster.

 • 27 557
  människor fick utbildning
 • 30 065
  människor fick livsmedelssäkerhet
 • 26 862
  människor fick tak över huvudet
 • 103 599
  människor fick hjälp genom lägerdrift
 • 77 008
  människor fick rättshjälp
 • 142 787
  människor fick vatten och sanitetstjänster
 • 11 284
  människor fick annan hjälp

 

NRC Flyktinghjälpens arbete

Sedan 2015 har NRC Flyktinghjälpen i Nigeria arbetat för att hjälpa samhällen med internflyktingar att tillgodose sina grundläggande behov, förbättra försörjningsmöjligheterna, få tillgång till grundläggande samhällsservice och förstärka deras resiliens mot framtida kriser genom sex kärnkompetenser: vatten, sanitet och hygien (WASH), husrum, utbildning, information, rådgivning och rättshjälp (ICLA), försörjnings- och livsmedelssäkerhet (LFS), ledning av flyktingläger och skydd.

Genom sin snabbinsatsmekanism (RRM) kan NRC Flyktinghjälpen sätta in stöd omedelbart när nödsituationer uppstår. Under 2021 nådde NRC Flyktinghjälpen fram med bistånd till över 269 000 människor.