Munakur having an interview with karu(old woman on the right) who is an IDP living in Bulabulin. She is also a beneficiary of NRC’S red rose NFI/food voucher card. 

Photo: NRC/Ingrid Prestetun
Läs bildtexten Foto: Ingrid Prestetun/NRC

Vårt arbete i Nigeria

Terror och våld tvingar miljoner nigerianer på flykt.

Humanitär översikt

De nordvästra delarna av Nigeria plågas just nu av flera större humanitära kriser. Sedan 2009 inträffar det löpande attacker av den militanta Boko Haram-rörelsen mot civila, vilket tvingat minst två miljoner nigerianer att bli flyktingar i sitt eget land.

Många av dessa har tagit sin tillflykt till Borno-regionens huvudstad Maiduguri, eller andra större städer i området, då regeringsstyrkor där upprätthåller i alla fall viss säkerhet. Situationen sätter hård press på redan begränsade resurser. Av de 13,5 miljon människor som bor i regionerna Borno, Adamawa och Yobe beräknas mer än hälften vara i behov av hjälp, bland dessa finns 1,6 miljoner återvändande flyktingar och nära en miljon människor som bor i svårtillgängliga områden.

Majoriteten människor på flykt i Nigeria bor i dag i trånga flyktingläger och deras levnadsstandard är långt under vad som fastställts av FN som acceptabla nivåer. Flyktingarna saknar till exempel ofta tillgång till skydd mot väder och vind och sanitetsanordningar. Trångboddheten skapar också otrygghet, och ökar även risken för bränder, övergrepp och spridning av sjukdomar, exempelvis det vanligt förekommande kolera.

Många inhemska flyktingar I Nigeria kommer från områden där befolkningen livnär sig på jordbruk. Bristen på mark att bruka leder inte sällan till att familjer tvingas tigga, ransonera mat och skicka ut små barn i arbete.

Så många fick hjälp under föregående år:

7 410
människor fick utbildning
224 042
människor fick livsmedelssäkerhet
22 768
människor fick tak över huvudet
76 719
människor fick hjälp genom lägerdrift
115 985
människor fick rättshjälp
325 429
människor fick vatten och sanitetstjänster

NRC Flyktinghjälpens arbete

Vi finns på plats i alla typer av läger och mottaganden, för att överblicka vilka flyktingar som är i störst behov av den hjälp vi kan erbjuda. Vi agerar vid snabbt uppkomna flyktingströmmar och naturkatastrofer som större markbränder och översvämningar genom att aktivera våra specialistteam för att snabbt få ut nödmaterial och livsmedel till behövande.

Även om den nigerianska regeringen uppmanar befolkningen att återvända hem, visar vår rapport "Not Ready to Return" från 2017 att 86% av flyktingarna i nordöstra Nigeria var rädda för att vända hemåt. Vi arbetar därför också för bättre planering, kommunikation och styrning kopplat flyktingar som väljer att återvända hem eller hitta en ny plats att bosätta sig permanent på.

Stöd vårt arbete för människor på flykt.