Läs bildtexten Foto: Ingrid Prestetun/NRC

Vårt arbete i Mali

I Mali har våld och attacker av beväpnade radikala grupper tvingat flera tusen på flykt. NRC Flyktinghjälpen jobbar för att hjälpa de drabbade.

Humanitär översikt 

I 2012 tog radikala grupper kontroll över Malis norra regioner och över en halv miljon malier drevs på flykt från sina hem. Omkring 150.000 människor flydde till grannländerna och hundratusentals fördrevs inne i landet. 

2013 tog franska militärstyrkor tillbaka kontrollen över viktiga områden i norr, och malier på flykt började återvända till sina hemområden. Myndigheterna och väpnade grupper inledde fredssamtal under 2014, men konflikten i norr fortsatte och över hundratusen människor kunde inte återvända hem. 

I juni 2015 undertecknades ett fredsavtal mellan de två stora väpnade koalitionerna och den maliska regeringen. Sedan dess har myndigheterna gradvis ökat sin närvaro i de norra regionerna och erbjuder nu viktiga offentliga tjänster i de största städerna. Många avlägsna områden saknar fortfarande hälsovård och andra viktiga offentliga tjänster, och några regioner står på randen till konflikt. 

Befolkningen i norr upplever fortsatt våld, fattigdom och matbrist, och antalet internt fördrivna ökar stadigt.

Så många fick hjälp under 2018

67.055
människor fick utbildning
10.378
människor fick livsmedelssäkerhet
88.287
människor fick tak över huvudet
26.022
människor fick rättshjälp
88.287
människor fick vatten och sanitetstjänster

NRC:s arbete 

NRC ger kort- och långsiktig hjälp till malier på flykt och personer som har drabbats av konflikten i norra Mali. Vi samarbetar med lokalsamhällen, ofta i otillgängliga områden, för att hjälpa till att täcka omedelbara behov såsom vatten och mat.

Vi arbetar för att öka medvetenheten om krisen i Mali, för att ge finansiering för humanitärt arbete och för att det internationella samfundet ska sätta krisen på dagordningen.

Stöd vårt arbete för människor på flykt.