Foto: Ingrid Prestetun/NRC Flyktinghjälpen

Vårt arbete i Mali

I Mali har våld och attacker av beväpnade radikala grupper tvingat flera tusen på flykt. NRC Flyktinghjälpen jobbar för att hjälpa de drabbade.

 

Humanitär översikt

År 2012, när väpnade grupper tog kontrollen över Malis norra regioner, fördrevs mer än en halv miljon malier från sina hem. Runt 150 000 människor flydde till grannländerna och hundratusentals fördrevs inom Malis gränser.

I juni 2015 undertecknades ett fredsavtal mellan de två stora väpnade koalitionerna och regeringen. Sedan dess har myndigheterna gradvis återvänt till norr och tillhandahållit grundläggande tjänster i de största städerna. Men många avlägsna områden saknar fortfarande grundläggande tjänster som sjukvård och utbildning. Dessutom har konflikterna ökat exponentiellt i de centrala regionerna.

Sedan konflikten bröt ut har de som stannade kvar drabbats av våld, fattigdom och osäker livsmedelsförsörjning, och antalet internflyktingar fortsätter att öka. Över 400 000 människor flydde från sina hem i norra och centrala Mali under 2021 på grund av sammandrabbningar mellan olika befolkningsgrupper och en ökning av beväpnade grupper och militära operationer. Dessutom finns det cirka 50 000 flyktingar från andra länder. De humanitära behoven är svindlande. FN uppskattade att över 5,9 miljoner människor behövde hjälp 2021.

 

NRC Flyktinghjälpens arbete

Vi har som mål att tillhandahålla bistånd som räddar liv, på både kort och lång sikt, till fördrivna människor i Mali samt till de mest sårbara bland dem som stannar kvar.

Vi verkar för att det internationella samfundet ska öka sitt engagemang i Mali och fokusera inte bara på säkerheten utan också på tillträde för humanitära biståndsorganisationer och behoven hos dem som drabbats av fördrivning.