Läs bildtexten Foto: Ingrid Prestetun/NRC Flyktinghjälpen

Vårt arbete i Mali

I Mali har våld och attacker av beväpnade radikala grupper tvingat flera tusen på flykt. NRC Flyktinghjälpen jobbar för att hjälpa de drabbade.

Humanitär översikt 

Under 2012 tog beväpnade grupper kontroll över Malis norra regioner och över en halv miljon invånare tvingades lämna sina hem. Ungefär 150 000 människor flydde till grannländer och hundratusentals blev kvar på flykt inne i Mali.

Efter tre års väpnad konflikt slöts i juni 2015 ett fredsavtal mellan de två största milisgrupperna och Malis regering. Sedan dess har både myndigheter och stabilitet sakteliga återvänt i landets norra delar och i de största städerna kan regeringen nu erbjuda grundläggande offentlig service. Men på landsbygden och i otillgängliga områden saknas fortfarande tillgång till vård, skola, mat och omsorg. Situationen försvåras av att landets centrala delar nu hotas att brytas isär då beväpnade grupperingar än en gång riskerar att starta en fullskalig konflikt.

Under tiden tvingas många av de som uthärdat situationen sedan krisen uppstod 2012 att leva med fattigdom, våld och brist på livsmedel, allt medan antalet människor på flykt i landet åter ökar. Cirka 130 000 personer tvingades lämna sina hem i norra och centrala Mali under 2018 på grund av lokala konflikter, vållade av ett växande antal beväpnade grupper som utför regelrätta militära operationer.  

Hjälpbehoven i landet är enorma - FN uppskattade 2019 att 3,9 miljoner människor levde i utsatthet och var i behov av direkt stöd.

Så många fick hjälp under 2020

116 368
människor fick utbildning
10 937
människor fick matförsörjning
130 209
människor fick tak över huvudet
59 244
människor fick rättshjälp
84 274
människor fick vatten och sanitetstjänster

NRC Flyktinghjälpens arbete 

Vi erbjuder livräddande insatser på kort och lång sikt till de som är på flykt i Mali, samtidigt som vi också erbjuder hjälp till de som valt att stanna på sin fasta boplats, ofta under mycket svåra förhållanden.

Som en effekt av minskade gåvor till humanitära insatser i landet fokuserar vi också på att säkra en långsiktigt hållbar utveckling och tryggade mänskliga rättigheter i Mali genom samtal med internationella aktörer, organisationer och andra länder.

Stöd vårt arbete för människor på flykt.