Läs bildtexten Foto: Alex Koclejda/NRC Flyktinghjälpen

Vårt arbete i Libyen

Flera år med civil konflikt har lämnat över 890 000 människor i behov av humanitär hjälp i Libyen. Landet påverkas av politisk instabilitet, konflikt, ekonomisk kris och osäkerhet.

Översikt över den humanitära situationen

Efter Gaddafi-regimens fall 2011 befinner sig Libyen nu på sitt nionde år av instabilitet och konflikter. Antalet internt fördrivna personer (IDPs) har nått upp till 373 709 och uppskattningsvis 1,8 miljoner människor är drabbade av krisen. Över 890 000 personer är i behov av någon form av humanitär hjälp.

Omkring 200 000 människor har fördrivits sedan konflikten åter blossade upp i april 2019 mellan samlingsregeringen Government of National Accord (GNA) och milisen Libyan National Army (LNA). Förutom fördrivna libyer finns det 653 800 migranter i Libyen av vilka uppskattningsvis 3 200 är flyktingar och migranter i fångläger. År av ändlösa konflikter mellan olika väpnade grupper, politisk och ekonomisk osäkerhet och svårigheter för hjälparbetare att komma in i landet har resulterat i en allvarlig fördjupning av denna försummade kris.

Ett löfte om nedtrappning i januari 2020 från de stridande parterna visade sig vara kortlivat. I stor utsträckning användes denna nedtrappning enbart till att stärka sina militära positioner och förbereda sig för en intensifierad konflikt. FN:s stöduppdrag i Libyen har registrerat minst 131 civila offer (64 döda och 67 skadade) under det första kvartalet 2020, vilket är en ökning med 45 procent jämfört med det fjärde kvartalet 2019.

Så många fick hjälp under 2021

8 840
människor fick utbildning
33 661
8 808
människor fick rättshjälp

NRC Flyktinghjälpens arbete

NRC Flyktinghjälpen påbörjade sitt arbete i Libyen 2017 och har sedan dess fortsatt att utöka sina ansträngningar för att hjälpa Libyens internt fördrivna personer, återvändande flyktingar och såväl värdsamhällen som utsatta icke-libyska samhällen.

NRC Flyktinghjälpen genomför program inom utbildning, skydd, ICLA (information, rådgivning och juridisk hjälp) och WASH-aktiviteter (vatten, sanitet och hygien) i Tripoli och Benghazi. NRC leder arbetsgrupper inom Arbetssektorn för Nationell Utbildning och Skydd och är också medlem av det libyska INGO-forumet. NRC har upprättat kontor och härbärgen i Tripoli och Benghazi.

Stöd vårt arbete för människor på flykt.