En förstörd byggnad i Benghazi, Libyen. Foto: Alex Koclejda/NRC Flyktinghjälpen

Vårt arbete i Libyen

Libyen karakteriseras fortfarande av politisk instabilitet, konflikt, ekonomisk kris och otrygghet.

 

Humanitär översikt

Libyen är nu inne på sitt elfte år av instabilitet och konflikt, efter Gaddafi-regimens fall 2011. Antalet internt fördrivna människor uppgick till cirka 168 000 och ytterligare 652 000 återvändande försöker bygga upp sina liv igen efter år av fördrivning. Omkring 803 000 människor uppskattas behöva humanitär hjälp.

Landet är geografiskt delat sedan 2014. Det FN-stödda Government of National Accord (GNA) styr över den västra delen och Libyan National Army (LNA) kontrollerar den östra. I mars 2021 bildades Government of National Unity (GNU) som sammanförde de två partierna, vilket har ökat hoppet om stabilitet. Men under 2022 har nationella val skjutits upp upprepade gånger och det skulle kunna leda till förnyade konflikter, fördrivningar och försvårade stödleveranser.

Det finns dessutom cirka 621 000 migranter i Libyen, inklusive omkring 5 000 flyktingar och migranter i förvaringscenter. År av konflikter mellan väpnade grupper, politisk och ekonomisk osäkerhet samt minskande möjligheter för humanitära organisationer att nå behövande, förvärrat av covid-19-pandemins socioekonomiska konsekvenser, har ytterligare försvårat denna försummade kris.

 

NRC Flyktinghjälpens arbete

NRC Flyktinghjälpen inledde arbetet i Libyen under 2017. Vi har fortsatt att utöka vår operationella närvaro och de program vi erbjuder för att stödja libyska internt fördrivna, återvändande och värdsamhällen liksom sårbara migranter, flyktingar och asylsökande.

NRC Flyktinghjälpen genomför insatser inom områdena utbildning/ungdom, information, rådgivning och juridisk hjälp, tak över huvudet och utdelning av kontanter i Tripoli, Benghazi, Ajdabiya och Tawergha. Vi skalar upp vår kapacitet för att snabbt bedöma behoven bland, och vara en röst till försvar för, de mest utsatta grupperna i Libyen och ger stöd för tillgång till hållbara lösningar.

NRC Flyktinghjälpen har delat ledarskap för arbetsgrupperna för Nationell utbildning och Skydd. Vi är en aktiv medlem i Libya INGO Forum (LIF), ett forum för internationella icke-statliga organisationer. Vi har också kontor och gästhus i Tripoli och Benghazi.