Young girls who are vocational learners at Kakuma youth training centre share some laughter with the photographer. Photo: Christian Jepsen
Läs bildtexten Foto: Christian Jepsen/NRC

Vårt arbete i Kenya

Människor på flykt från krig och konflikter söker trygghet i Kenya. NRC Flyktinghjälpen finns på plats för att hjälpa dem.

Humanitär översikt

Kenya är värdland för 480.000 flyktingar och asylsökande som lever i flyktinglägren Kakuma och Dadaab eller i stadsområden. De flesta flyktingarna är från Somalia och Sydsudan. Några har bott i Kenya i årtionden, medan många flydde till Kenya under torkan 2010 eller från inbördeskriget som har härjat Sydsudan sedan 2013. Fri rörlighet och arbetsmöjligheter i flyktinglägren är begränsade.

Det blir allt svårare att söka tillflykt i Kenya, och somaliska medborgare får inte längre automatiskt flyktingstatus. 2016 meddelade den kenyanska regeringen att flyktinglägret Dadaab skulle stängas, men detta stoppades av Högsta domstolen under 2017.

Flyktingsituationen i landet överskuggar ofta situationen för kenyanerna på flykt i sitt eget land. Kenyaner har blivit internt fördrivna på grund av torka, bristande tillgång till mat, översvämningar och etniska konflikter. Efter presidentvalet 2007 drev våldet 650.000 människor på flykt. Valet 2017 var mer fredligt.

Så många fick hjälp under 2018

8.310
människor fick utbildning
57.719
människor fick livsmedelssäkerhet
14.554
människor fick rättshjälp
199.486
människor fick vatten och sanitetstjänster

NRC:s arbete 

Vi hjälper personer på flykt som lever i flyktingläger och andra områden i Kenya. Huvuddelen av vårt arbete är i de norra områdena med torrt klimat. Trots att Somalia drabbats av torka och svält, pågår påtryckningar för att somaliska flyktingar i Kenya ska återvända till sitt hemland. Vi är oroade över att somalier som återvänder frivilligt riskerar att bli internt fördrivna i Somalia. Vi samarbetar med våra kollegor i Somalia för att hjälpa somalierna i Kenya att fatta välgrundade beslut innan de återvänder hem och se till att de återvänder tryggt och säkert.

Stöd vårt arbete för människor på flykt.