Young girls who are vocational learners at Kakuma youth training centre share some laughter with the photographer. Photo: Christian Jepsen
Foto: Christian Jepsen/NRC Flyktinghjälpen

Vårt arbete i Kenya

Människor på flykt från krig och konflikter söker trygghet i Kenya. NRC Flyktinghjälpen finns på plats för att hjälpa dem.

 

Humanitär översikt

Kenya är värdland för över 400 000 registrerade flyktingar och asylsökande som lever i de två flyktinglägren Kakuma och Dadaab, och även i stadsområden. De flesta av flyktingarna kommer från Somalia och Sydsudan. En del av dem har bott i Kenya i årtionden, medan många flydde till Kenya under torkan 2010 och inbördeskriget i Sydsudan. Rörelsefriheten är begränsad i lägren och det finns få möjligheter till försörjning och arbete.

Det blir allt svårare att söka sin tillflykt till Kenya. Somaliska medborgare får inte längre automatiskt flyktingstatus. 2016 meddelade den kenyanska regeringen att Dadaab skulle stängas, men detta stoppades av Högsta Domstolen under 2017. 2019 kom förnyade krav på nedläggning av Dadaab, men hittills har detta inte genomförts.

Flyktingsituationen i landet överskuggar ofta situationen för kenyanerna på flykt i sitt eget land. Kenyaner har blivit internt fördrivna på grund av torka, bristande tillgång till mat, översvämningar och etniska konflikter. Den nuvarande situationen i Kenyas torra och halvtorra områden är fortfarande osäker på grund av en ny period av torka.

 

NRC Flyktinghjälpens arbete

Vi hjälper människor på flykt som lever i flyktingläger och omgivande värdsamhällen i distrikten Garissa och Turkana.

Trots den osäkra situationen i Somalia pressas fortfarande somaliska flyktingar att återvända hem. Vi är oroade över att somalier som återvänder genom programmet för frivilligt återvändande riskerar att bli internflyktingar i Somalia eller att de tvingas återvända till Kenya. Vi samarbetar med våra kollegor i Somalia för att hjälpa somalierna i Kenya att fatta välgrundade beslut och säkerställa att de återvänder säkert och med värdighet till sitt hemland med realistiska möjligheter att återuppbygga sina liv.