Foto: NRC Flyktinghjälpen

Vårt arbete i Kamerun

NRC Flyktinghjälpen började arbeta i Kamerun i april 2017 och agerar nu i tre humanitära kriser samtidigt.

 

Humanitär översikt

Trots den uppmärksamhet som väcktes när NRC Flyktinghjälpen år 2020 utsåg Kamerun till den näst mest försummade krisen i världen var endast 29 procent av den humanitära insatsplanen (HRP) finansierad i september 2021.

Boko Haram-rebellernas attacker har sedan 2014 fortsatt att tvinga fram massfördrivningar i Kameruns nordligaste region.

I de sydvästra och nordvästra regionerna har en intern kris utvecklats sedan 2016 och lett till att 573 000 personer har flytt inom landet och 71 000 till Nigeria.

Efter våldet i samband med valet i Centralafrikanska republiken i december 2020, anlände nya flyktingar som anslöt till dem som redan varit i Kamerun sedan 2014.

För närvarande finns över 342 000 flyktingar från Centralafrikanska republiken i Kameruns östra och norra regioner.

 

NRC Flyktinghjälpens arbete

NRC Flyktinghjälpen öppnade sitt landskontor i april 2017 i Kameruns nordligaste region.

I juni 2018 öppnade vi ett kontor i den sydvästra regionen och i mars 2019 ett underkontor i nordvästra regionen.

I dessa områden lämnar NRC Flyktinghjälpen integrerat, sektorsövergripande stöd för att tillgodose akuta behov och koppla dem till interventioner för att stödja återhämtning.

I juli 2019 öppnade NRC Flyktinghjälpen dessutom ett underkontor i den östra regionen för att tillhandahålla information, rådgivning och juridisk hjälp till flyktingar från Centralafrikanska republiken.