Vårt arbete i Kamerun

NRC Flyktinghjälpen startade aktiviteter i Kamerun i april 2017, för att hjälpa människor som fördrivits av den väpnade gruppen Boko Haram.

Humanitär översikt 

Sedan 2014 har Boko Haram genomfört attacker i norra Kamerun, vilket har drivit tusentals människor på flykt. Nästan 240.000 kamerunier är internt fördrivna i regionen Far North. Dessutom huserar Kamerun 230.000 flyktingar från grannlandet Centralafrikanska republiken.  

Boko Harams angrepp och plundringar i de norra områdena har medfört akuta behov bland civilbefolkningen. De flesta internt fördrivna har sökt tillflykt i bosättningar och värdsamhällen, där de måste dela på begränsade resurser med lokalbefolkningen. Många har förlorat eller kommit bort från sina familjemedlemmar, blivit tvångsrekryterade till väpnade grupper eller utsatts för sexuellt eller ekonomiskt utnyttjande. De flesta har förlorat sina identitetshandlingar och kan inte röra sig fritt.

Så många fick hjälp under 2018:

37.620
människor fick utbildning
3.317
människor fick livsmedelssäkerhet
50.813
människor fick tak över huvudet
7.733
människor fick rättshjälp
98.286
människor fick vatten och sanitetstjänster

NRC:s arbete 

Vi öppnade ett nytt landskontor i Kamerun under 2017, för att svara upp mot behoven hos det ökande antalet människor som är på flykt i Tchadsjön-området. 

Vi ger rättshjälp, tak över huvudet och rent vatten. Vi planerar dessutom att påbörja matsäkerhetsprojekt med tiden.

Stöd vårt arbete för människor på flykt.