Läs bildtexten Foto: NRC Flyktinghjälpen

Vårt arbete i Kamerun

NRC Flyktinghjälpen arbetar i Kamerun sedan april 2017, för att hjälpa människor som fördrivits av den väpnade gruppen Boko Haram.

Humanitär översikt 

Året 2019 utgjorde en dyster tioårig milstolpe för Boko Harams våldsamma härjningar i området runt Tchadsjön. Sedan 2014 har terrorattackerna, som ofta riktas mot civilbefolkningen, tvingat stora flyktingströmmar att söka skydd i norra Kamerun. I augusti 2019 uppskattades 107 000 personer från Nigeria leva i området tillsammans med nära 300 000 av Kameruns egna invånare som tvingats på flykt.

Boko Harams fortsatta attacker har skapat ett akut hjälpbehov. Begränsade resurser i kombination med det spända läget gör det svårt att möta behoven från de 1,9 miljoner människor som är på flykt i regionen. Många saknar dessutom identitetshandlingar, nära 36% av alla barn i skolålder saknar ett födelsebevis, vilket begränsar möjligheterna att få börja eller avsluta sin skolgång.

Landets sydvästra och norra regioner har plågats av interna stridigheter sedan 2016. Ett år senare eskalerade situationen och nära 700 000 människor tvingades på flykt, varav 35 000 personer från Kamerun tog sin tillflykt till Nigeria.

Situationen försvåras av att 290 000 flyktingar från Centralafrikanska Republiken (CAR) i dag ser östra och norra Kamerun som sitt hem, trots att majoriteten av de som anlände området redan 2014 – 2015, fortfarande bor i anläggningar avsedda för flyktingmottagning.

Så många fick hjälp under föregående år:

37 975
människor fick utbildning
18 106
människor fick matförsörjning
61 854
människor fick tak över huvudet
21 758
människor fick rättshjälp
224 648
människor fick vatten och sanitetstjänster

NRC Flyktinghjälpens arbete 

För att erbjuda hjälpinsatser på plats till de som tvingats fly undan Boko Harams terror öppnade NRC Flyktinghjälpen ett landskontor i nordöstra Kamerun i april 2017. Sedan dess har vi hanterat de mest akuta behoven hos människor på flykt och i samband med flyktingmottagandet i området. Under 2018 och 2019 öppnade vi ytterligare kontor i andra regioner och vi tillhandahåller där i första hand nödhjälp till människor som är på flykt i sitt eget land, Kamerun. Under 2019 öppnade vi även ett kontor i den östra delen av landet för att hjälpa flyktingar från Centralafrikanska Republiken med praktisk rådgivning i bland annat juridiska frågor.

Stöd vårt arbete för människor på flykt.