Läs bildtexten Foto: NRC Flyktinghjälpen

Vårt arbete i Kamerun

NRC Flyktinghjälpen började arbeta i Kamerun i april 2017 och agerar nu i tre humanitära kriser samtidigt.

Humanitär översikt

Trots den uppmärksamhet som väcktes när NRC Flyktinghjälpen år 2020 utsåg Kamerun till den näst mest försummade krisen i världen var endast 29 procent av den humanitära insatsplanen (HRP) finansierad i september 2021.

Boko Haram-rebellernas attacker har sedan 2014 fortsatt att tvinga fram massfördrivningar i Kameruns nordligaste region.

I de sydvästra och nordvästra regionerna har en intern kris utvecklats sedan 2016 och lett till att 573 000 personer har flytt inom landet och 71 000 till Nigeria.

Efter våldet i samband med valet i Centralafrikanska republiken i december 2020, anlände nya flyktingar som anslöt till dem som redan varit i Kamerun sedan 2014.

För närvarande finns över 342 000 flyktingar från Centralafrikanska republiken i Kameruns östra och norra regioner.

Så många fick hjälp under 2021

47 125
människor fick utbildning
15 581
människor fick matförsörjning
57 512
människor fick tak över huvudet
28 344
människor fick rättshjälp
136 776
människor fick vatten och sanitetstjänster

NRC Flyktinghjälpens arbete

NRC Flyktinghjälpen öppnade sitt landskontor i april 2017 i Kameruns nordligaste region.

I juni 2018 öppnade vi ett kontor i den sydvästra regionen och i mars 2019 ett underkontor i nordvästra regionen.

I dessa områden lämnar NRC Flyktinghjälpen integrerat, sektorsövergripande stöd för att tillgodose akuta behov och koppla dem till interventioner för att stödja återhämtning.

I juli 2019 öppnade NRC Flyktinghjälpen dessutom ett underkontor i den östra regionen för att tillhandahålla information, rådgivning och juridisk hjälp till flyktingar från Centralafrikanska republiken.

Stöd vårt arbete för människor på flykt.