Meable, 12 years old, Meyhaw, 15 and Awet, 14 live together in a house in Hitsat refugee camp just outside Shire, a district in northern Ethiopia. The camp houses about 10,000 refugees from Eritrea. Most of them are minors, and about one in ten have fled alone. 

Interviewed by Head of media and communication Tuva Raanes Bogsnes.

The waiting room

Inside two small houses in a refugee camp in northern Ethiopia, seven girls and three boys wait for the Crown Prince Couple of Norway to visit. All the children fled across the border from Eritrea, alone. “Off course we miss our families, but we cannot return now,” the children say.

It’s lunchtime and 15-year-old Furtuna sits next to a pot, stirring with all the strength she has. A sauce of tomatoes, paprika and onion simmer inside. She is preparing food together with the eldest children, while the youngest girls have other tasks, like fetching bread or cleaning. The seven girls, who live in the house together, didn’t know each other before they came to Hitsats refugee camp. 

“Now, we’re like sisters,” Winta says. For almost two years, the 16-year-old has stayed in the children’s collective run by the Norwegian Refugee Council (NRC). “Our friendship means a lot now.” 

The room is no larger than 20 square metres, yet the seven girls use it as a bedroom, a kitchen and a living room. They also share the three beds. On the left side of the house lives an adult who is responsible for the girls, watching out for them and helping them when needed. On the right side of the house live six boys who also fled Eritrea to Ethiopia, alone. 

As one of the eldest, Winta explains why they left their home country: “We’re all afraid to end up in the military and to lose the opportunity to get education. In the military you never finish and you have no choice. They come to get you, perhaps in the middle of the night. That’s why many of us had to leave.”

The girls crossed the border to Ethiopia on foot, all alone. “We heard people were shot on the way. In school, they told us that many girls were raped while trying to get away,” says Winta. The other girls nod their heads in affirmation. 

In the camp, the children attend school and get food. The girls are happy to live safely in the neighbouring country. “The very best is that we don’t have to be afraid anymore. And we have the opportunity to go to school and learn,” Winta says. 

The next door boys are 12, 14 and 15 years old. They have the same stories as the girls – grateful to be in safety, to escape the endless military service and to have the opportunity to go to school. 
“The education helps us grow and to make us stronger,” says 15-year-old Meyhaw. He came to the camp five months ago. 

When you ask the children if they have relatives in Europe, they all nod their heads. Uncles in Sweden and brothers in Germany. In the boys’ house, they plan to go further abroad. 

“We’re thinking that we have to travel to Sudan, Libya and then Europe. But for now it’s too strict, so in the meantime we’re happy to get more of an education,” says Meyhaw. 

The girls are not quite convinced as the boys about leaving Ethiopia. “I have a brother who left with a cousin, but only my brother made it over the sea,” says 15-year-old Weyni. “There are days when all I want is to travel, but then I feel it’s hopeless. We know how dangerous it is.” 

For now, the children want to stay in the children’s collective. The boys love their soccer practice and some of the girls have recently joined a drama group. If they were to wish for something better in life, they would wish for electricity to do homework. They would wish for some new clothes and maybe a cinema, so they could watch movies and forget about reality for a while. 

Photo: Beate Simarud/NRC Facts and figures:

Eritreans are the third largest group of refugees living in Ethiopia, with 37,321 refugees currently registered in refugee camps in the Shire area camps. 

Currently there are 163,281 Eritrean refugees in Ethiopia.

It is estimated that nearly 40 per cent of Eritrean refugees leave the camps within the first three months of arrival, and 80 per cent leave within the first year, with significant numbers of the population departing irregularly from Ethiopia to third countries – often with the assistance of smugglers and at great risk to their lives. 

The population in the Shire camps is unique, with a large number of children below the age of 18 and unaccompanied children. 

As of June 2017, 72 per cent of the refugees living in Shire were under the age of 18, including 4,725 unaccompanied and separated children, representing approximately 11.5 per cent of the total refugee population. 

Unaccompanied and separated children live in a variety of care arrangements, including community care, foster care, or family-based care.
Läs bildtexten Foto: Beate Simarud/NRC.

Vårt arbete i Etiopien

Samtidigt som allvarlig torka hotar liv och livsmedelsförsörjning fortsätter folk att passera landets gränser. De flyr från krig i grannländerna. Flyktinghjälpen har funnits på plats med livsviktiga insatser samt insatser som bygger en bättre framtid sedan 2011.

Humanitär översikt

I Etiopien är konflikter, torka och översvämningar de främsta orsakerna till att människor drivs på flykt. Landet är omgivet av en konfliktfylld region och är Afrikas näst största värdland för flyktingar efter Uganda. I slutet av 2017 huserade Etiopien mer än 890 000 flyktingar, främst från grannländerna Sydsudan, Eritrea, Sudan och Somalia.

Antalet flyktingar i Etiopien fortsätter att öka. Över 400 000 Sydsudanesiska flyktingar har korsat gränsen till grannlandet sedan inbördeskriget i Sydsudan bröt ut i december 2013.

Dessutom har klimatförändringen drabbat landet hårt. Mellan 2015 och 2017 har tre på varandra följande torkperioder orsakat allvarlig mat- och vattenbrist. Husdjur och grödor har förlorats, och många etiopier har drivits på flykt i sitt eget land. Under 2017 drev oro och lokala konflikter fler människor bort från sina hem. I slutet av 2017 var över en miljon etiopier internt fördrivna i Etiopien.

Så många fick hjälp 2018:

16 132
Människor fick utbildning
16 400
Människor fick livsmedelssäkerhet
204 415
Människor fick tak över huvudet
7 081
Människor fick rättshjälp
292 424
Fick vatten och sanitetstjänster

NRC EducationUtbildning

   

NRC ger barn och ungdomar möjlighet att återuppta formell skolgång. Våra utbildningsteam:

 • ger kvalitetsutbildning och intensivundervisning för fördrivna barn och ungdomar
 • ger utbildning för lärare
 • ger läs- och skrivträning för vuxna
 • distribuerar skolmaterial
 • ger yrkesutbildning där studenterna får fackmannamässig certifiering inom branscher som frisör- och snickaryrket

    

NRC Information, counselling and legal assistance (ICLA)Rättshjälp

   

Människor som drabbas av fördrivning behöver ofta hjälp att navigera i och tolka det rättsliga ramverket. Vi:

 • hjälper människor att förstå sina förpliktelser och rättigheter medan de är fördrivna
 • hjälper fördrivna med att få tillgång till civil dokumentation
 • samarbetar med regeringens parter, för att säkerställa att landets rättssystem arbetar för att skydda fördrivna personer på lång sikt

   

NRC Shelter and settlementsSkydd och husrum

    

NRC är en av de största leverantörerna av tillfälligt boende i flyktingläger i Etiopien och vi är närvarande i flera gränsområden. Våra team:

 • förser flyktingar och värdsamhällen med tak över huvudet
 • sörjer för tillfälligt boende och övergångsbostäder
 • distribuerar hushållsartiklar som köksredskap och plasttallrikar
 • bygger skolor
 • ger utbildning i konstruktion av skyddade tak över huvudet

    

NRC Water, sanitation and hygiene (WASH)Rent vatten

    

Vi förbättrar tillgången till säkra och tillräckliga vatten- och sanitetsanläggningar och främjar hygien. Vi:

 • underlättar tillgången till rent vatten och latriner
 • konstruerar och underhåller vatteninfrastruktur, t.ex. genom att borra brunnar
 • ökar medvetenheten om hygien
 • bekämpar utbrott av diarré genom att ge klorvatten till både människor och husdjur
 • distribuerar hygienprodukter såsom tvål
 • ger vatten för jordbruksproduktion

    

Beskydd av barn

På grund av det höga antalet ensamma eritreiska barn i flyktinglägren i Shire, norra Etiopien, driver NRC ett barnskyddsprogram. Vi:

 • identifierar barnomsorg
 • bidrar till skyddande tak över huvudet och mat
 • anlitar socialarbetare och omsorgspersoner för att hjälpa barnen
 • hänvisar barn med särskilda behov till specialister

    

NRC Etiopien är tacksamma för det generösa stödet från våra givare:
 • FN:s flyktingorgan (UNHCR)
 • Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete (Sida)
 • Europeiska kommissionens generaldirektorat för europeiskt civilskydd och humanitärt bistånd (ECHO) 
 • Europeiska Unionen (EU) 
 • FNs kontor för samordning av humanitära frågor (OCHA) 
 • Swiss Secretariat for Migration (SEM) 
 • Wellsprings
 • Dutch (Netherlands Ministry of Foreign Affairs)
 • Telethon

Kontakt

Landsdirektör

Stine Paus

Phone

+251 (0) 116619980/81