Foto: Christian Jepsen/NRC Flyktinghjälpen

Vårt arbete i Demokratiska republiken Kongo

Krisen i Demokratiska republiken Kongo (DR Kongo) intensifieras och antalet människor på flykt når historiskt höga nivåer. NRC Flyktinghjälpen strävar efter att möta behoven hos människorna som drabbas av fördrivningarna.

 

Humanitär översikt

I Demokratiska republiken Kongo råder den största hungersnöden i världen: över 27 miljoner människor saknar säker tillgång till livsmedel. Landet är ett av de länder som hyser störst antal flyktingar i världen (inklusive internflyktingar) – strax över 5 miljoner – flertalet i de östra delarna.

De olika parternas skydd av civilbefolkningen är svagt och mycket lite görs för att förhindra att människor tvingas att fly på grund av oroligheter. Liten uppmärksamhet ägnas åt att säkra områden till vilka internflyktingar kommer eller återvänder, och följaktligen görs i princip ingenting för att tillgodose de konfliktdrabbade människornas grundläggande behov. Många konfliktdrabbade populationer flyr upprepade gånger, ibland i ett pendlande mönster.

Landet över utsätts var sjunde kvinna för sexuellt våld före 18 års ålder och i de konfliktdrabbade områdena är problemet allvarligare. Landets väpnade styrkor, polis och icke-statliga väpnade grupper listas ofta som förövare av allvarliga kränkningar av barns rättigheter i krig och andra brott mot mänskliga rättigheter och grymheter. Även äldre och människor med funktionsnedsättningar är mycket utsatta grupper.

 

NRC Flyktinghjälpens arbete

Under 2021 hjälpte NRC Flyktinghjälpen 285 965 människor i Demokratiska republiken Kongo. Våra främsta mål är att genom integrerade program stödja och skydda familjer under alla faser av fördrivning.

NRC Flyktinghjälpen bistår internflyktingar, återvändare och värdsamhällen med sektorsövergripande hjälp i form av kontanta medel, husrum och WASH, utbildning och skydd (ICLA, Humanitarian Mediation).

Vår samhällsbaserade strategi syftar till att minska spänningar inom samhällen, samarbeta med samhällen för att hitta alternativ till att lösa konflikter med våld och förstärka deras resiliens.