Läs bildtexten Foto: Christian Jepsen/NRC Flyktinghjälpen

Vårt arbete i DR Kongo

Krisen i Demokratiska republiken Kongo intensifieras och antalet människor på flykt når historiskt höga nivåer. NRC strävar efter att möta behoven hos människorna som drabbas av tvångsförflyttningarna.

Humanitär översikt

Under 2019 namngav Internal Displacement Monitoring Centre (IDMC) Demokratiska Republiken Kongo som den andra största flyktingkrisen i världen, efter Syrien. Politisk och ekonomisk instabilitet skapar spänningar mellan grupper och områden, vilket leder till våld och paramilitära stridigheter.

Situationen har gjort att nära 16 miljoner människor befinner sig i en vardag där mat ständigt är en bristvara och 4 miljoner av dessa, framför allt i landets östra delar, uppskattades befinna sig i direkt nöd vid slutet av 2019.

Organisationen USAID uppskattar att cirka 3,5 miljon skolbarn i landet inte har möjlighet att ta del av utbildningen och nära hälften av landets alla barn börjar skolan senare än planerat.

Trots att Demokratiska Republiken Kongo rymmer mer än 50% av Afrikas vattenreserver, så visar rapporter från UNICEF att endast 52% av befolkningen har tillgång till en säker vattenkälla och endast 29% har tillgång till sanitetsinstallationer.

Hjälporganisationer på plats ser ett ökat behov att erbjuda flyktingar grundläggande skydd och tak över huvudet. Organisationen Humanitarian Response Plan (HRP) uppskattade att 3,5 miljoner personer var i behov av en skyddad boplats under 2019, vilket motsvarar fyra procent av landets befolkning.

Så många fick hjälp under 2020

40 061
människor fick utbildning
60 189
människor fick matförsörjning
137 959
människor fick tak över huvudet
61 196
människor fick rättshjälp
168 061
Vatten och sanitetstjänster

NRC Flyktinghjälpens arbete

Under 2019 kunde våra team hjälpa över en halv miljon människor i Demokratiska Republiken Kongo. Våra program försöker att täcka in så många behov som möjligt av de som uppstår för människor på flykt, vilket handlar både om att erbjuda akut hjälp och stöd, såväl som att agera rådgivare och skydda flyktingarnas rättigheter. NRC Flyktinghjälpen provar även ett nytt program i landet, Humanitarian Mediation Programme, som utforskar nya sätt och metoder att avvärja flyktingströmmar.

Stöd vårt arbete för människor på flykt.