Läs bildtexten Foto: Christian Jepsen/NRC

Vårt arbete i DR Kongo

Krisen i Demokratiska republiken Kongo intensifieras och antalet människor på flykt når historiskt höga nivåer. NRC strävar efter att möta behoven hos människorna som drabbas av tvångsförflyttningarna.

Humanitär översikt

Demokratiska republiken Kongos (DR Kongo) befolkning har under de senaste 20 åren varit drabbade av politisk instabilitet, etnisk rivalitet och våldsamma konflikter. Det finns få tecken på att den långvariga krisen närmar sig ett slut.

I oktober 2017 förklarade FN den våldsamma konflikten som en L3-kris, den högsta nivån på humanitära kriser och i linje med kriser som Syrien, Irak och Jemen. Den humanitära situationen i DR Kongo växer till att bli en regional kris. I dag är mer än 4,4 miljoner människor på flykt, framför allt till Angola, Zambia, Tanzania och Uganda.

Dessutom saknar stora delar av befolkningen säker tillgång till mat. Mer än 10 procent av befolkningen behöver mathjälp, och miljontals människor lever på mindre än en måltid per dag. Mycket nederbörd, samtidigt som det är brist på dricksvatten och bra sanitetsanläggningar, har förvärrat en redan kritisk koleraepidemi som rasar över hela landet.

Så många fick hjälp under 2018

212.364
människor fick utbildning
565.464
människor fick livsmedelssäkerhet
343.906
människor fick tak över huvudet
49.089
människor fick rättshjälp

NRC:s arbete

Tjugo år efter att Kongo-krisen började, får den liten medial täckning och otillräcklig finansiering för humanitärt arbete. Hjälporganisationer som NRC kämpar för att möta de växande behoven hos den konfliktdrabbade befolkningen.

Vårt beredskapsteam är närvarande i de stora konfliktområdena: North Kivu, South Kivu, Maniema, Ituri, Kasai och Tanganyika. Förutom att tillhandahålla mat och skydd, arbetar vi med långsiktiga lösningar.

Stöd vårt arbete för människor på flykt.