Halimo is 36 year old mother of four boys. She lives in Section 5 of the Ali Adde Refugee Camp. She was born in Mogadishu, she escaped to save her life after deadly armed violence broke out in 1991 following the fall of the Siad Barre regime. Photo by Nashon Tado/NRC
Halimo är mamma till fyra pojkar och bor i flyktinglägret Ali Adde. Hon föddes i Mogadishu, men flydde för sitt liv när dödligt våld bröt ut 1991. Foto: Nashon Tado/NRC Flyktinghjälpen

Vårt arbete i Djibouti

Det lilla landet på Afrikas horn är ett hem för tiotusentals flyktingar från hela regionen.

 

Humanitär översikt

Konflikt, torka och våld på Afrikas horn har tvingat många att söka skydd i Djibouti. Landets läge har också gjort det till ett transitland och en del av huvudvägen för migration mot Jemen och vidare därifrån.

Djibouti är värdland för omkring 31 096 flyktingar och asylsökande, främst somalier, etiopier, eritreaner och på sista tiden även jemeniter som flyr undan krig. Hårda klimatförhållanden, torka och översvämningar fortsätter att driva människor i regionen på flykt och att ta sig över gränsen till Djibouti.

Landet har varit utsatt för många kriser såsom återkommande torka, gräshoppssvärmar, översvämningar och epidemier av malaria och chikungunya. Den pågående Covid-19-pandemin har medfört en hård belastning på landets hälso- och sjukvårdssystem och utsatt redan mycket fattiga hushåll för ytterligare ekonomisk stress.

Ett högt tryck på en otillräcklig samhällsservice i flyktinglägren, på landsbygden och i städerna har gjort att allt fler människor har bristande tillgång till grundläggande tjänster och vatten.

 • 379
  människor fick matförsörjning
 • 6 488
  människor fick tak över huvudet
 • 2 104
  människor fick rättshjälp
 • 25 511
  människor fick vatten och sanitetstjänster

 

NRC Flyktinhjälpens arbete

Vi ger livräddande stöd till flyktingar, värdsamhällen och internt fördrivna personer och vi har ett nära samarbete med andra regionala landskontor.

I Djibouti ger vi nödhjälp och stöd till människor som drivits på flykt på grund av katastrofer och klimat, vilket drabbar såväl flyktingar som Djiboutis invånare. 2017 publicerade vi en rapport där vi uppmanade landets regering att låta flyktingar arbeta. Regeringen har sedan dess antagit en ny lag som ger flyktingar tillgång till hälsovård, utbildning och sysselsättning.

Under översvämningarna i november 2019 och april 2020 spelade vi en viktig roll när det gällde att få ut omedelbar hjälp till de drabbade. För att bättre stödja den nationella flyktingresponsen har NRC Flyktinghjälpen överlämnat den dagliga driften av vatten- och sanitetstjänster till ministeriet för vattenresurser och vi tillhandahåller tekniskt stöd till ministeriet för att säkerställa att flyktingar och deras värdsamhällen erhåller kontinuerliga tjänster av god kvalitet.

Stöd vårt arbete för människor på flykt.