Halimo is 36 year old mother of four boys. She lives in Section 5 of the Ali Adde Refugee Camp. She was born in Mogadishu, she escaped to save her life after deadly armed violence broke out in 1991 following the fall of the Siad Barre regime. Photo by Nashon Tado/NRC
Halimo är mamma till fyra pojkar och bor i flyktinglägret Ali Adde. Hon föddes i Mogadishu, men flydde för sitt liv när dödligt våld bröt ut 1991. Foto: Nashon Tado/NRC Flyktinghjälpen

Vårt arbete i Djibouti

Det lilla landet på Afrikas horn är ett hem för tiotusentals flyktingar från hela regionen.

 

Humanitär översikt

Konflikt och våld på Afrikas horn har tvingat många att söka skydd i Djibouti. Landets läge har också gjort det till ett transitland och en del av huvudvägen för migration mot Jemen och vidare därifrån.

Upprepad torka och kraftiga sporadiska översvämningar har förvärrat det redan extrema klimattillståndet, orsakat allvarlig vattenbrist samt ökat nivåerna av livsmedelsosäkerhet och undernäring. Torkan och översvämningar fortsätter att driva människor i regionen på flykt och till att ta sig över gränsen till Djibouti.

Landet har varit utsatt för många kriser såsom återkommande torka, gräshoppssvärmar, översvämningar och epidemier av malaria och chikungunya. Den senaste tidens covid-19-pandemi har medfört en hård belastning på landets hälso- och sjukvårdssystem och utsatt redan mycket fattiga hushåll för ytterligare ekonomisk stress.

Djibouti är värdland för omkring 31 000 flyktingar och asylsökande, främst somalier, etiopier, eritreaner och på sista tiden även jemeniter som flyr undan krig.

Ett högt tryck på en otillräcklig samhällsservice i flyktinglägren, på landsbygden och i städerna har gjort att allt fler människor har bristande tillgång till grundläggande tjänster och vatten.

 

NRC Flyktinghjälpens arbete

I Djibouti ger vi nödhjälp samt stöd till människor som drivits på flykt på grund av katastrofer och klimatförhållanden, vilket drabbar såväl flyktingar som Djiboutis medborgare.

NRC:s kontor i Djibouti säkrade nyligen finansiering från IGAD, en regional internationell organisation för främjande av utveckling i länderna i nordöstra Afrika och på Afrikas horn. Dessa medel går till socioekonomiskt arbete för människor på flykt i Djibouti och lokalsamhällen i Ali Sabieh-Ali Addeh-regionen.