Focus group in Bombe village Photo: NRC/Jose Cendon

Vårt arbete i Centralafrikanska republiken

De internationella insatserna i Centralafrikanska republiken har varit inkonsekventa, med bristande och minskande stöd. NRC Flyktinghjälpen har bedömt krisen som en världens mest försummade.

Humanitär översikt 

Centralafrikanska republiken har upplevt ständiga politiska kriser som diktatur, militärkupper och väpnade konflikter sedan landet blev självständigt 1960. I december 2012 utbröt inbördeskrig mellan den huvudsakligen muslimska gruppen Seleka och den kristna och animistiska gruppen anti-Balaka. 

Sedan 2013 har Centralafrikanska Republiken slitits sönder av väpnade konflikter som tvingat tusentals invånare att lämna sina hem, vilket har vållat stora förflyttningar av folkgrupper. I februari 2019 nåddes äntligen ett fredsavtal mellan regeringen och de 14 beväpnade milisgrupper som deltagit i striderna. Trots detta fortsätter oroligheterna, och ständiga attacker och framryckningar av milisgrupper tvingar fortsatt delar av befolkningen på flykt.

Sedan tidigt 2019, har 52 000 flyktingar återvänt, antingen till sina ursprungsregioner eller hem till Centralafrikanska Republiken, från flyktingläger i näraliggande länder. Det är positivt, även om landet fortfarande har över 2,5 miljon människor i behov av humanitär hjälp. Dessa människor kan inte få den hjälp de behöver, därför att mer än en tredjedel av budgeten för att täcka behoven saknas.

Hjälporganisationer är också ett fortsatt mål i stridigheterna med 272 incidenter rapporterade under 2019, vilket gör det svårt att arbeta i landet och tillgodose grundläggande behov.  

Sedan oktober 2019 har landet också drabbats av svåra översvämningar, vilket påverkat 60 000 människor och förstört mer än 10 000 hem.

Så många fick hjälp föregående år

64 992
människor fick utbildning
39 828
människor fick matförsörjning
13 667
människor fick tak över huvudet
11 930
människor fick rättshjälp
40 930
människor fick vatten och sanitetstjänster

NRC Flyktinghjälpens arbete 

Den våldsamma situationen i landet försvårar NRC Flyktinghjälpens insatser och vår möjlighet att nå människor i behov av vår hjälp. Trots riskerna och svårigheterna arbetar vi för att hjälpen ska fördelas rättvist, även i svårtillgängliga områden dit få andra hjälporganisationer når.

Under 2019 kunde vårt landskontor starta ett nytt lokalkontor i Basse Kotto, med planer på ytterliga öppna lokalkontor framöver. NRC Flyktinghjälpen arbetar också för att säkra en långsiktigt hållbar utveckling och trygga mänskliga rättigheter i Centralafrikanska Republiken genom samtal med internationella aktörer, organisationer och länder.

Stöd vårt arbete för människor på flykt.