Focus group in Bombe village Photo: NRC/Jose Cendon
Foto: NRC Flyktinghjälpen

Vårt arbete i Centralafrikanska republiken

De internationella insatserna i Centralafrikanska republiken har varit inkonsekventa, med bristande och minskande stöd. NRC Flyktinghjälpen har bedömt krisen som en världens mest försummade.

 

Humanitär översikt

Väpnade konflikter har pågått i Centralafrikanska republiken (CAR) sedan 2013 och i december 2020 drev våldet i samband med valet många människor på flykt inom landet och till andra länder.

Enligt UNOCHA fanns det i december 2021 692 000 internflyktingar i CAR. 172 000 lever i flyktingläger och 520 000 bor hos värdfamiljer. Därutöver har 741 000 centralafrikaner flytt till grannländer medan 489 000 återvändare har registrerats.

3,1 miljoner människor i Centralafrikanska republiken är i behov av humanitärt bistånd, vilket motsvarar 63 procent av befolkningen. 2,2 miljoner har komplexa eller allvarliga behov. Det är en ökning med 16 procent jämfört med 2021.

 

NRC Flyktinghjälpens arbete

Centralafrikanska republiken är en av de farligaste platserna för biståndsarbetare att arbeta på (UNOCHA rapporterar 396 incidenter som drabbade biståndsarbetare under 2021). NRC Flyktinghjälpen arbetar med att skapa acceptans i syftet att säkerställa att vårt sektorsövergripande stöd gagnar samhällena. Vi försöker att fokusera på svåråtkomliga områden där få andra organisationer är närvarande och har som mål att ge hållbart stöd.

Under 2022 hade vårt landskontor verksamhet i åtta prefekturer. NRC Flyktinghjälpen verkar också för hållbara lösningar och för skydd och rättigheter för dem som har drabbats av konflikter, med särskilt fokus på bostäder, mark och äganderätt.