An NRC truck waiting for a herd of cows to cross the road.
Foto: Christian Jepsen/NRC Flyktinghjälpen

Här arbetar vi

Just nu är vi närvarande i både nya och långvariga kriser i över 40 länder. Vi tillhandahåller mat, vatten, tak över huvudet, rättshjälp och utbildning till människor som är på flykt från krig och konflikter.