Läs bildtexten Foto: Christian Jepsen/NRC.

Här arbetar vi

Just nu är vi närvarande i både nya och långvariga kriser i över 30 länder. Vi tillhandahåller mat, vatten, tak över huvudet, rättshjälp och utbildning till människor som är på flykt från krig och konflikter.