Vår ledning

NRC Flyktinghjälpen Sverige är en del av Norwegian Refugee Council (NRC), en global hjälporganisation med verksamhet i mer än 30 länder. Vi har vårt huvudkontor i Oslo.

NRC Flyktinghjälpen Sverige är en insamlingsstiftelse i enlighet med svensk lag och har 90-konto, som utfärdas av och kontrolleras av Svensk insamlingskontroll.

LEDNINGSGRUPPEN

 

Vår ledningsgrupp, som verkar globalt, med huvudkontor i Oslo.

Jan Egeland
Generalsekreterare
Om Jan Egeland (på engelska)
info@nrc.no

Geir Olav Lisle
Chef för organisationsutveckling och biträdande generalsekreterare
geir.lisle@nrc.no

Magnhild Vasset
Chef för fältverksamheten
magnhild.vasset@nrc.no

Sean Nicholson
Chef för samhällsavdelningen
sean.nicholson@nrc.no

Benedicte Giæver
Chef för beredskapsstyrkan/NORCAP
benedicte.giaever@nrc.no

Ole Solvang
Chef för avdelningen för partnerskap och policy
ole.solvang@nrc.no

Marianne Irion
Chef för riskhantering
marianne.irion@nrc.no

Camilla Waszink
Chef för Generalsekreterarens kontor/Stabschef
camilla.waszink@nrc.no

STYRELSEN


Vår svenska styrelse består av:

Ordförande:

Geir Olav Lisle - Chef för organisastionsutveckling och biträdande generalsekreterare

Ledamöter:

Guri Romtveit - Chef för innehållsproduktion och digital utveckling

Pelle Kotschack - Vice ordförande, Djurgårdens IF

Suppleanter:

Atle Helle - Finansdirektör

Rune Johansen - Rådgiver för nya marknader

Stephan Gundersen - Chef för stategi och affärsutveckling

För frågor till styrelsen, kontakta info@nrc.se.

Organisationsplan:

Läs bildtexten Organisationsplan uppdaterad i mars 2016