Vår ledning

NRC Flyktinghjälpen Sverige är en del av Norwegian Refugee Council (NRC), en global hjälporganisation med verksamhet i 40 länder. Vi har vårt huvudkontor i Oslo.

NRC Flyktinghjälpen Sverige är en insamlingsstiftelse i enlighet med svensk lag och har 90-konto, som utfärdas av och kontrolleras av Svensk insamlingskontroll.Organisationsplan

Årsredovisningar