Vår ledning

NRC Flyktinghjälpen Sverige är en del av Norwegian Refugee Council (NRC), en global hjälporganisation med verksamhet i 31 länder. Vi har vårt huvudkontor i Oslo.

NRC Flyktinghjälpen Sverige är en insamlingsstiftelse i enlighet med svensk lag och har 90-konto, som utfärdas av och kontrolleras av Svensk insamlingskontroll.

    

LEDNINGSGRUPPEN

Vår ledningsgrupp, som verkar globalt, med huvudkontor i Oslo.

Jan Egeland
Generalsekreterare
Om Jan Egeland (på engelska)
info@nrc.no


Geir Olav Lisle
Chef för organisationsutveckling och biträdande generalsekreterare
geir.lisle@nrc.no


Magnhild Vasset
Chef för fältverksamheten
magnhild.vasset@nrc.no


Harriet Rudd
PR-ansvarig
harriet.rudd@nrc.no


Benedicte Giæver
Chef för beredskapsstyrkan /NORCAP
benedicte.giaever@nrc.no


Ole Solvang
Chef för avdelningen för partnerskap och policy
ole.solvang@nrc.no


Marianne Irion
Chef för riskhantering
marianne.irion@nrc.no


Camilla Waszink
Chef för Generalsekreterarens kontor/Stabschef
camilla.waszink@nrc.no

STYRELSEN

Vår svenska styrelse består av:

Geir Olav Lisle (styrelseordförande)

Harriet Rudd

Per Kotschack

För frågor till styrelsen, kontakta info@nrc.se.

Organisationsplan:

Läs bildtexten Organisationsplan uppdaterad i mars 2016