79,5 miljoner människor på flykt i coronatider

En global överblick över flyktingkriser 2019

Fatima bor i det överfulla Ngala-lägret i nordvästra Nigeria. Levnadsvillkoren är omänskliga och familjer väntar ibland flera månader för att få tak över huvudet. Foto: Tom Peyre-Costa/NRC Flyktinghjälpen

Fatima bor i det överfulla Ngala-lägret i nordvästra Nigeria. Levnadsvillkoren är omänskliga och familjer väntar ibland flera månader för att få tak över huvudet. Foto: Tom Peyre-Costa/NRC Flyktinghjälpen

Vid början av 2020 var

79,500,000

människor på flykt från krig och konflikter.


Antalet människor som flyr från krig, konflikter och förföljelse har ökat för det åttonde året i rad. Nära 80 miljoner människors öde är allas vår angelägenhet, men den hjälp de får räcker långt ifrån till att täcka deras behov. Nu har också en osynlig fiende dykt upp: covid-19.

Under vintern och våren 2020 höll världen andan. Ett nytt virus spreds och fick snabbt globala följder. På bara några veckor vändes världen upp och ned. I maj 2020 började smittan minska i Europa medan den började öka i många mindre välbeställda länder i Latinamerika, Afrika och Asien.

Antal i miljoner, i början av varje år. Källor: UNHCR/UNRWA/IDMC

Antal i miljoner, i början av varje år. Källor: UNHCR/UNRWA/IDMC

Vi har alla fått information om vikten av god handhygien och social distansering. Men i överfulla flyktingläger i Asien, Mellanöstern, Afrika och Grekland, där många människor lever på en liten yta, med otillräcklig sjukvård och undermåliga sanitära förhållanden, är det inte möjligt att följa förhållningsreglerna.

Vi vet ännu inte vilka långsiktiga konsekvensen pandemin kommer att få.

Kris långt innan pandemin

Coronaviruset är en fara för oss alla men den kris som flyktingar och internflyktingar lever med hänger i de flesta fall ihop med deras speciella situation. Det faktum att flyktingar drunknar, exploateras av människohandlare eller dukar under på grund av försummelse och ovärdig behandling i överfulla läger är något som vi hör så ofta att vi har börjat betrakta det som normalt.

Men världen behöver inte vara en plats där vi inte hör de förtvivlade ropen på hjälp i libyska interneringsläger. Eller en plats där vi inte ser de desperata människor som dagligen kämpar för sin överlevnad på gränsen mellan Mexiko och USA. Flyktingar behöver mer än bara ord och tyst medkänsla. De behöver ett system som fungerar och politiker som vågar stå upp för dem.


Otillräcklig hjälp har dödliga följder

Fattiga och sårbara länder är ofta oförmögna att erbjuda sina medborgare grundläggande samhällsservice. Om en konflikt blossar upp, är många av dem som tvingas att fly utlämnade åt sig själva. Ett antal fattiga länder tar också emot stora flyktingskaror från konfliktdrabbade grannländer, till exempel i Sahelregionen, söder om Sahara.

Situationen för flyktingar och internflyktingar i dessa områden är inte bara svår, den är kritisk.

Antal per 31 december 2019. Källor: UNHCR/UNRWA/IDMC

Antal per 31 december 2019. Källor: UNHCR/UNRWA/IDMC

I februari 2020 meddelade FN att långvariga väpnade konflikter och extremt väder innebär att behovet av nödhjälp ökar. Det beror inte bara på att fler människor än någonsin tidigare är på flykt utan också på att klyftan mellan de medel som behövs och den nödhjälp som utlovas fortfarande är enorm. Detta problem är globalt men det drabbar särskilt afrikanska kriser, som de i DR Kongo, Kamerun, Burkina Faso och Burundi.

Familjer på flykt i Burkina Faso

Familjer väntar vid sidan av vägen efter att ha flytt från attacker i Burkina Faso. Antalet människor på flykt ökade med över en halv miljon förra året, och landet är på randen av en hungerkris. Foto: Tom Peyre-Costa/NRC Flyktinghjälpen

Familjer väntar vid sidan av vägen efter att ha flytt från attacker i Burkina Faso. Antalet människor på flykt ökade med över en halv miljon förra året, och landet är på randen av en hungerkris. Foto: Tom Peyre-Costa/NRC Flyktinghjälpen

Under de senaste sex åren har bara cirka 60 procent av de humanitära hjälpbehoven finansierats. Och följderna har varit katastrofala. Bristande politisk vilja, knappa resurser och otillräcklig diplomati har fördrivit miljontals människor från deras hem och in i en mycket osäker framtid. Dessa människor saknar mat, vatten, skolor och – inte minst – skydd.

I 2016 års New York-deklaration för flyktingar och migranter tillkännagav världens ledare att de skulle dela på ansvaret för att skydda och stödja flyktingar och internflyktingar. Sedan dess har gränser stängts för skyddsbehövande familjer. Antalet kvotflyktingar har minskat och det internationella stödet till fattiga värdländer är litet.

Denna trend måste vändas om vi ska kunna rädda ett flyktingssystem på randen till kollaps.

40 miljoner barn är berövade på sin rätt til en barndom. Nästan hälften av alle flyktingar är barn och ungdomar under 18 år.

Enligt UNHCR beräknas nästan hälften av flyktingarna vara under 18 år. En liknande uppskattning kan göras för internt fördrivna barn.

Enligt UNHCR beräknas nästan hälften av flyktingarna vara under 18 år. En liknande uppskattning kan göras för internt fördrivna barn.

40 miljoner berövas sin rätt till en barndom. Politiker världen över pratar ofta om barn och deras rättigheter. Men då resurser saknas är det bara tomma ord för miljontals flyktingbarn.

Gamarna spejar efter offer

Verkligheten har gjort skydd till en hörnsten i internationellt flyktingarbete. Dagligen exploateras människor, utsätts för övergrepp och tvingas till arbete av cyniska människohandlare.

Många av världens länder upplever effekterna av stora migrant- och flyktingströmmar som ursprungsland, transitland eller värdland. I vissa områden, t.ex. i Centralamerika och Sahelregionen, fyller länder alla dessa roller. Desperata människor på flykt och ensamkommande barn löper särskilt stor risk att genom människosmuggling och människohandel hamna i klorna på kriminella nätverk.

Kriminella gäng mördade 35-årige ”Oscars” bror för fem år sedan. Han har försökt att lämna Honduras 6 gånger sedan 2018 på grund av dödshot, men har blivit deporterad från både USA och Mexiko. Foto: NRC Flyktinghjälpen

Knarkhandel, vapensmuggling, människohandel och människosmuggling omsätter miljarder dollar, bidrar till att destabilisera sårbara länder, fördriver människor från sina hem och finansierar väpnade grupper. Dessa utmaningar är särskilt påtagliga i Colombia och Centralamerika. De flesta av offren för organiserad brottslighet är unga människor och många av dem har tvingats att fly från sina hem. De kan använda droger, rekryteras till kriminella gäng eller blir barnsoldater eller sexslavar.

Civilbefolkningar och humanitära hjälparbetare står i skottlinjen

De flesta av konflikterna i världen idag pågår inom länder, inte mellan länder. Därför är antalet internflyktingar betydligt större än antalet flyktingar som per definition har korsat en internationell gräns.

Bomber träffar IS sista belägring i Baghouz i det Syriska inbördeskriget. Humanitära hjälparbetare riskerar sina liv varje dag för att hjälpa civila i krig och konflikter. Foto: Delil Souleiman/AFP/NTB Scanpix

I inhemska konflikter finns det ofta inga frontlinjer och de beväpnade aktörerna är många. Därmed blir civilbefolkningen mycket sårbar för attacker, och humanitära hjälparbetare ställs inför stora säkerhetsrisker.

Enligt The Aid Worker Security Database dödades 131 humanitära hjälparbetare, 146 skadades och 300 kidnappades under 2018.

Enligt The Aid Worker Security Database dödades 131 humanitära hjälparbetare, 146 skadades och 300 kidnappades under 2018.

Enligt The Aid Worker Security Database dödades 131 humanitära hjälparbetare, 146 skadades och 300 kidnappades under 2018.

I ett land som Centralafrikanska republiken har regeringen bara kontroll över 30 procent av landet. För att kunna hjälpa internflyktingar i de områden som kontrolleras av olika beväpnade grupper måste hjälporganisationer kunna förhandla med dem alla. Detsamma gäller också i många andra konfliktområden.

Kriminella gäng mördade 35-årige ”Oscars” bror för fem år sedan. Han har försökt att lämna Honduras 6 gånger sedan 2018 på grund av dödshot, men har blivit deporterad från både USA och Mexiko. Foto: NRC Flyktinghjälpen

Kriminella gäng mördade 35-årige ”Oscars” bror för fem år sedan. Han har försökt att lämna Honduras 6 gånger sedan 2018 på grund av dödshot, men har blivit deporterad från både USA och Mexiko. Foto: NRC Flyktinghjälpen

Bomber träffar IS sista belägring i Baghouz i det Syriska inbördeskriget.

Bomber träffar IS sista belägring i Baghouz i det Syriska inbördeskriget. Humanitära hjälparbetare riskerar sina liv varje dag för att hjälpa civila i krig och konflikter. Foto: Delil Souleiman/AFP/NTB Scanpix

Bomber träffar IS sista belägring i Baghouz i det Syriska inbördeskriget. Humanitära hjälparbetare riskerar sina liv varje dag för att hjälpa civila i krig och konflikter. Foto: Delil Souleiman/AFP/NTB Scanpix

Svältande Rohingya-flyktingar räddas i Bengalbukten i april 2020. FN har beskrivit Rohingya-befolkningen som världens mest förföljda människor. Foto: Suzauddin Rubel/AP/NTB Scanpix

Svältande Rohingya-flyktingar räddas i Bengalbukten i april 2020. FN har beskrivit Rohingya-befolkningen som världens mest förföljda människor. Foto: Suzauddin Rubel/AP/NTB Scanpix

Xaliimo hjälper sin svärmor att bygga upp sitt hus inför den stormiga säsongen i ett läger utanför Garowe, Somalia. Familjen flydde från torkan och sitt hem för mer än ett år sedan. Foto: Ingrid Prestetun/NRC Flyktinghjälpen

Xaliimo hjälper sin svärmor att bygga upp sitt hus inför den stormiga säsongen i ett läger utanför Garowe, Somalia. Familjen flydde från torkan och sitt hem för mer än ett år sedan. Foto: Ingrid Prestetun/NRC Flyktinghjälpen

Ojämlikhet skapar konflikter

Ojämlikhet och förtryck av vissa grupper är viktiga bidragande faktorer till konflikter. Detta är ett globalt fenomen som orsakar problem i så olikartade områden som Myanmar, Afghanistan, stora delar av Mellanöstern, Sahelregionen och Colombia.

Svältande Rohingya-flyktingar räddas i Bengalbukten i april 2020. FN har beskrivit Rohingya-befolkningen som världens mest förföljda människor. Foto: Suzauddin Rubel/AP/NTB Scanpix

Situationen kan bli särskilt svår när ojämlikhet råder mellan etniska och religiösa grupper och myndigheterna inte har den politiska viljan eller förmågan att ta itu med problemen innan våldet bryter ut. Konflikter av denna typ, där en hel grupp betraktas som fienden, drabbar civilbefolkningen särskilt hårt.

Klimatflyktingar

Extremt väder och katastrofer driver miljontals människor på flykt varje år enligt norska Flyktinghjelpens Internal Displacement Monitoring Center (IDMC). Dessa människor hamnar utanför den officiella statistiken över internflyktingar eftersom de inte har flytt på grund av krig, konflikter eller förföljelse. Fattiga länder, ofta de som bär minst ansvar för människoorsakade klimatförändringar, är de som drabbas hårdast.

Xaliimo hjälper sin svärmor att bygga upp sitt hus inför den stormiga säsongen i ett läger utanför Garowe, Somalia. Familjen flydde från torkan och sitt hem för mer än ett år sedan. Foto: Ingrid Prestetun/NRC Flyktinghjälpen

FN:s globala migrationsramverk, publicerat i december 2018, är det första omfattande FN-dokumentet i vilket världssamfundet åtar sig att fokusera på katastrofer och klimatförändringar som orsak till att människor flyr över gränser. Men ramverkets potential kommer bara att förverkligas om länderna genomför konkreta åtgärder.

Bristande ansvarsfördelning

Den europeiska flyktingpolitiken har i flera år befunnit sig i ett förlamat tillstånd. Stängda gränser, brist på pengar och otillräckligt bistånd tvingar både desperata familjer och ensamkommande barn att tillgripa riskfyllda överlevnadsstrategier.

Bare 107.800 av totalt 1,4 millioner såkalte overføringsflyktninger ble bosatt i et trygt tredjeland i 2019, ifølge FNs høykommissær for flyktninger (UNHCR).

Källa: UNHCR.

Källa: UNHCR.

Endast 107 800 av de 1,4 miljoner s.k. kvotflyktingarna omplacerades till ett säkert tredje land under 2019 enligt FN:s flyktingkommissarie (UNHCR). Även om detta är 8 000 fler än året innan, visar statistiken på en enorm klyfta mellan behoven och det antal flyktingar som regeringar världen över är villiga att ta emot.

Behovet av att sätta in effektiva hjälp- och skyddsåtgärder för människor på flykt är större än någonsin.

Världen behöver politisk aktion.

Afrika

Modu, 10, bor i det överfulla Shuwari-lägret i Maiduguri, nordöstra Nigeria. Elva års konflikt mellan den nigerianska militären och beväpnade grupper, inklusive Boko Haram, har lämnat miljoner i behov av humanitär hjälp. Foto: Tom Peyre-Costa/NRC Flyktinghjälpen

Modu, 10, bor i det överfulla Shuwari-lägret i Maiduguri, nordöstra Nigeria. Elva års konflikt mellan den nigerianska militären och beväpnade grupper, inklusive Boko Haram, har lämnat miljoner i behov av humanitär hjälp. Foto: Tom Peyre-Costa/NRC Flyktinghjälpen

Under senare år har NRC Flyktinghjälpens lista över försummade kriser dominerats av konflikter på den afrikanska kontinenten. Mönstret är tydligt: nio av tio länder på årets lista är afrikanska. Listan bygger på tre kriterier: bristande politisk vilja, avsaknad av mediebevakning och otillräckligt ekonomiskt stöd.

Kvinnor står i kö för mat i ett läger i utkanten av Mogadishu, Somalia 2019. Människor i lägret har flytt från en långvarig torka som allvarligt drabbade grödor och boskap. Foto: Farah Abdi Warsameh/AP/NTB Scanpix

Afrika är granne med Europa. Det som händer där påverkar också oss. Först för några få år sedan, när strömmen av migranter och flyktingar började växa, insåg många politiker att Medelhavet är det enda som skiljer oss åt. Internflyktingar i Afrika förtjänar mycket mer uppmärksamhet – och att få sina grundläggande mänskliga rättigheter respekterade.

Ett dåligt år för människor i Afrikas konfliktområden

Den afrikanska kontinenten är oerhört komplex vad gäller språk, etnicitet, natur, klimat och ekonomisk utveckling. Befolkningen på 1,3 miljarder är den yngsta i världen och den växer snabbare där än i någon annan världsdel. Men bara ett begränsat antal länder och regioner är svårt drabbade av våld och konflikter.

2019 var ett dåligt år för människor i de konflikthärjade delarna av Afrika. Antalet människor på flykt ökade återigen. I början av 2020 fördrevs totalt 27,2 miljoner människor från sina hem – 19,7 miljoner flydde inom det egna landet medan övriga sökte skydd utanför hemlandets gränser, oftast i ett grannland.

Fanari Moustapha, 35, håller en 1 månader gammal flicka i sina armar. Den lilla flickan är ännu inte medveten om att hon bor i ett flyktingläger i Kamerun, och att hon och hennes tre syskon kommer att växa upp utan en far. Foto: Ingebjørg Kårstad/NRC Flyktinghjälpen

Det har visat sig vara mycket svårt att få stopp på de utdragna konflikterna i länder som Demokratiska republiken Kongo och Somalia. Dessutom har nya konflikter seglat upp under det senaste decenniet. Flera av dem riskerar att bli långvariga, t.ex. Konflikterna i Mali, Nigeria, Kamerun och Libyen.

Klimatkrisen drabbar Afrika hårt

Klimatkrisen är global men ingen kontinent har bidragit mindre till den än Afrika. Ändå tillhör afrikanska befolkningen de värst drabbade.

Genomsnittstemperaturen har redan stigit så mycket att miljontals människors livsuppehälle är hotat.

I Afrika flyttar människor till städerna i snabb takt men majoriteten bor fortfarande på landsbygden, där de till stor del är beroende av jordbruk och boskapsskötsel. Det betyder att extremt väder, som torka och översvämningar, får förödande följder för deras dagliga liv och – inte minst – tillgång till mat.

En ung kvinna går i ett av de mest överbelastade flyktinglägren i Maiduguri, Nigeria. Shuwari-lägret drabbades hårt av den kraftiga översvämningen som drog fram i Maiduguri i augusti 2019. Foto: NRC Flyktinghjälpen

Konflikthärjade länder är sårbara och i vissa områden är statliga myndigheter frånvarande. I kriser är människor ofta utlämnade åt sig själva. Beväpnade grupper kan utnyttja situationen genom att rekrytera unga människor som har förlorat hoppet om framtiden. Vi ser i synnerhet detta i världens fattigaste region, Sahel, som genom sitt läge söder om Sahara och norr om de bördigare södra delarna är särskilt känsligt för klimatförändringar.

Konsekvenserna av klimatkrisen ökar i omfattning. Under de senaste åren har både torka och översvämningar drabbat östra och södra Afrika med full styrka. Livsmedelsproduktionen har påverkats kraftigt och följderna är oerhörda i områden där väpnade konflikter pågår, vilket 2019 gällde både Somalia och Sydsudan.

Klimatförändringarna har också medfört andra utmaningar. Högre temperaturer gör att myggor sprider malaria till nya områden. Världshälsoorganisationen beräknar att 350 000 afrikaner dör i malaria varje år.

Många utmaningar

Klimatförändringar och covid-19-pandemin är två nya punkter på listan över Afrikas många problem. Extrem fattigdom, svaga regeringar, stora ekonomiska klyftor, bristande hälso- och sjukvård och få möjligheter till utbildning gör framutsikterna för en ung befolkning till en utmaning.

Kvinnor står i kö för mat i ett läger i utkanten av Mogadishu, Somalia 2019. Människor i lägret har flytt från en långvarig torka som allvarligt drabbade grödor och boskap. Foto: Farah Abdi Warsameh/AP/NTB Scanpix

Kvinnor står i kö för mat i ett läger i utkanten av Mogadishu, Somalia 2019. Människor i lägret har flytt från en långvarig torka som allvarligt drabbade grödor och boskap. Foto: Farah Abdi Warsameh/AP/NTB Scanpix

Fanari Moustapha, 35, håller en 1 månader gammal flicka i sina armar. Den lilla flickan är ännu inte medveten om att hon bor i ett flyktingläger i Kamerun, och att hon och hennes tre syskon kommer att växa upp utan en far. Foto: Ingebjørg Kårstad/NRC Flyktinghjälpen

Fanari Moustapha, 35, håller en 1 månader gammal flicka i sina armar. Den lilla flickan är ännu inte medveten om att hon bor i ett flyktingläger i Kamerun, och att hon och hennes tre syskon kommer att växa upp utan en far. Foto: Ingebjørg Kårstad/NRC Flyktinghjälpen

En ung kvinna går i ett av de mest överbelastade flyktinglägren i Maiduguri, Nigeria. Shuwari-lägret drabbades hårt av den kraftiga översvämningen som drog fram i Maiduguri i augusti 2019. Foto: NRC Flyktinghjälpen

En ung kvinna går i ett av de mest överbelastade flyktinglägren i Maiduguri, Nigeria. Shuwari-lägret drabbades hårt av den kraftiga översvämningen som drog fram i Maiduguri i augusti 2019. Foto: NRC Flyktinghjälpen

En libysk familj på flykt besöker sina grannar i en ofärdig byggnad i den libyska huvudstaden Tripoli. Cirka 470 000 libyer är nu på flykt på grund av det eskalerande våldet. Foto: Mahmud Turkia/AFP/NTB Scanpix

En libysk familj på flykt besöker sina grannar i en ofärdig byggnad i den libyska huvudstaden Tripoli. Cirka 470 000 libyer är nu på flykt på grund av det eskalerande våldet. Foto: Mahmud Turkia/AFP/NTB Scanpix

Dessa barn och deras familjer flydde från en attack på deras by och bor nu i ett flyktingläger i västra Centralafrikanska republiken (CAR). CAR är en av världens mest försummade humanitära kriser. Foto: Hajer Naili/NRC Flyktinghjälpen

Dessa barn och deras familjer flydde från en attack på deras by och bor nu i ett flyktingläger i västra Centralafrikanska republiken (CAR). CAR är en av världens mest försummade humanitära kriser. Foto: Hajer Naili/NRC Flyktinghjälpen

Familjer som bär sina tillhörigheter, flyr från platsen för en attack av en beväpnad grupp i byn Halungupa, nordöstra DR Kongo. Foto: Alexis Huguet/AFP/NTB Scanpix

Familjer som bär sina tillhörigheter, flyr från platsen för en attack av en beväpnad grupp i byn Halungupa, nordöstra DR Kongo. Foto: Alexis Huguet/AFP/NTB Scanpix

Nittio år gamla Dahabo bor i ett flyktingläger i nordöstra Somalia. Hon och hennes familj brukade vara jordbrukare men förlorade sin försörjning och djur till torka. Foto: Ingrid Prestetun/NRC Flyktinghjälpen

Nittio år gamla Dahabo bor i ett flyktingläger i nordöstra Somalia. Hon och hennes familj brukade vara jordbrukare men förlorade sin försörjning och djur till torka. Foto: Ingrid Prestetun/NRC Flyktinghjälpen

Jordbrukare i södra Sudan räknar förlusterna efter en boskapsstöld. Konkurrens om resurser är en av källorna till konflikterna i södra Sudan. Foto: Tiril Skarstein/NRC Flyktinghjälpen

Jordbrukare i södra Sudan räknar förlusterna efter en boskapsstöld. Konkurrens om resurser är en av källorna till konflikterna i södra Sudan. Foto: Tiril Skarstein/NRC Flyktinghjälpen

En bonde försöker jaga bort en svärm av ökengräshoppor utanför Nairobi, Kenya. Stora svärmar av gräshoppor hotar matproduktionen i många delar av Östafrika.Foto: Dai Kurokawa/EPA/NTB Scanpix

En bonde försöker jaga bort en svärm av ökengräshoppor utanför Nairobi, Kenya. Stora svärmar av gräshoppor hotar matproduktionen i många delar av Östafrika.Foto: Dai Kurokawa/EPA/NTB Scanpix

Viktiga kriser att följa i Afrika

I Libyen eskalerar inbördeskriget och driver fler på flykt

2019 eskalerade inbördeskriget i Libyen. Den Benghazibaserade östliga regeringen och Libyens nationella armé (LNA) försökte ta över Tripoli, landets huvudstad och säte för den FN-erkända regeringen. Detta har lett till omfattande flykt undan striderna, otrygghet och störningar i den humanitära hjälpen.

Med nära 470 000 internflyktingar på grund av det eskalerade inbördeskriget är nu uppskattningsvis 823 000 människor i behov av humanitär hjälp.

En libysk familj på flykt besöker sina grannar i en ofärdig byggnad i den libyska huvudstaden Tripoli. Cirka 470 000 libyer är nu på flykt på grund av det eskalerande våldet. Foto: Mahmud Turkia/AFP/NTB Scanpix

Ingen fred i sikte i Sahel eller i DR Kongo

I de hårdast drabbade konfliktområdena i Sahelregionen och Centralafrika försämrades säkerhetssituationen under 2019, vilket tvingade fler människor att fly. I länder som Mali, Burkina Faso, Niger, Kamerun, Centralafrikanska republiken, Nigeria och DR Kongo fortsatte konflikterna under hela 2019 och in i 2020.

Dessa barn och deras familjer flydde från en attack på deras by och bor nu i ett flyktingläger i västra Centralafrikanska republiken (CAR). CAR är en av världens mest försummade humanitära kriser. Foto: Hajer Naili/NRC Flyktinghjälpen

I DR Kongo tvingades 1,7 miljoner människor på flykt under 2019. Under perioden mars till maj 2020 fördrevs ytterligare 480 000 människor från sina hem.

Här råder den näst största hungerkatastrofen i världen, efter Jemen.

Familjer som bär sina tillhörigheter, flyr från platsen för en attack av en beväpnad grupp i byn Halungupa, nordöstra DR Kongo. Foto: Alexis Huguet/AFP/NTB Scanpix

Konflikterna i nordvästra och sydvästra Kamerun har drivit en halv miljon på flykt. Ingen politisk lösning är i sikte och detta riskerar att bli en ny utdragen konflikt på den afrikanska kontinenten.

Antalet internflyktingar i Burkina Faso ökade tiofaldigt under 2019 och överstiger nu 560 000. Det brutala våldet i landet fortsatte att tvinga familjer på flykt under våren 2020.

Både säkerhetssituationen och bristen på bidrag till nödhjälp gör det svårt att tillgodose internflyktingarnas behov i Burkina Faso. Under 2019 finansierade givarländerna mindre än hälften av det bistånd som behövdes.

Tchadsjön torkar ut samtidigt som våldet ökar

På gränsen mellan Tchad, Niger, Nigeria och Kamerun ligger Tchadsjön. Den försörjer över 20 miljoner människor med vatten. Men stor förbrukning och stigande temperaturer gör att Tchadsjön långsamt håller på att torka ut.

Runt Tchadsjön härjar våldet efter mer än tio års beväpnad konflikt. Niger, Tchad och norra Kamerun har alla dragits in i våldsspiralen, som har nordöstra Nigeria – där Boko Haram startade sitt uppror 2009 – som sitt epicentrum. Civilbefolkningen är oerhört sårbar för attacker från beväpnade grupper och militärens motoffensiver.

Många flyr till isolerade områden dit det är mycket svårt att nå fram med hjälp.

De militära insatserna för att kväsa våldet i Sahelregionen har misslyckats med att förbättra säkerhetsläget. Istället har situationen försämrats.

Skyddar miljontals – men med litet stöd

I Östafrika är skillnaderna mellan olika regioner stora. Somalia och Sydsudan tillhör de länder i världen som har flest internflyktingar. Samtidigt har Etiopien Uganda, Kenya och Tanzania tagit emot miljontals flyktingar.

Nittio år gamla Dahabo bor i ett flyktingläger i nordöstra Somalia. Hon och hennes familj brukade vara jordbrukare men förlorade sin försörjning och djur till torka. Foto: Ingrid Prestetun/NRC Flyktinghjälpen

Mens Etiopia, Uganda, Kenya og Tanzania til sammen har tatt imot 2.880.000 flyktninger, har den internasjonale støtten til stater som huser flyktninger i Øst-Afrika vært svært mangelfull.

Bortsett från de länder som har tagit emot venezuelaner, tog inget land i världen emot fler flyktingar än Uganda under 2019.

Över 1 380 000 flyktingar bor nu i Uganda, en ökning med 190 000 under 2019. Ökningen beror främst på flyktingströmmar från Sydsudan och DR Kongo samtidigt som tusentals nya flyktingar kom från Somalia och Burundi. Trots detta fick UNHCR och dess partner bara 40 procent av vad de behövde för att tillgodose behovet av humanitär hjälp under 2019.

Jordbrukare i södra Sudan räknar förlusterna efter en boskapsstöld. Konkurrens om resurser är en av källorna till konflikterna i södra Sudan. Foto: Tiril Skarstein/NRC Flyktinghjälpen

Gräshoppssvärmar skymde solen

Flera länder ställdes inför en gemensam utmaning under de första månaderna av 2020. Svärmar med många miljarder gräshoppor åt upp allt som kom i deras väg och hotade livsmedelssäkerheten i redan sårbara områden.

Situationen var särskilt svår i Etiopien, Somalia och Kenya. Gräshopporna kom samtidigt som covid-19-pandemin och det finns goda skäl att frukta konsekvenserna – särskilt när det gäller livsmedelssituationen.

En bonde försöker jaga bort en svärm av ökengräshoppor utanför Nairobi, Kenya. Stora svärmar av gräshoppor hotar matproduktionen i många delar av Östafrika.Foto: Dai Kurokawa/EPA/NTB Scanpix

Etiopien i fokus

Nobels fredspris 2019 gick till den etiopiska premiärministern Abiy Ahmed för ansträngningarna att skapa fred med grannlandet Eritrea, stödet till försoningsprocesser i grannländer och viljan att stärka demokratin i det egna hemlandet.

Men även i Etiopien finns det inre spänningar och konflikter. Samtidigt är det ett betydelsefullt värdland för flyktingar från konflikter, repression och fattigdom i grannländer.

De viktiga reformer som genomfördes i Etiopien väckte hopp om en positiv utveckling i hela Afrikas horn. Men nu verkar Etiopiens politiska experiment mer osäkert.

Ny konflikt under uppsegling

I norra Moçambique är en ny konflikt under uppsegling. I slutet av april 2020 tog rebellgrupper, som har slagit sig samman med IS, tillfälligt kontroll över två städer. Säkerhetssituationen har gradvis försämrats i området och tusentals har drivits på flykt. Det finns skäl att frukta att fientligheterna eskalerar ytterligare under den kommande tiden.

Mellanöstern
och Asien

Två syskon på flykt står framför sitt skadade tält i Amariyat Al-Fallujah-lägret, centrala Irak. Lägrets invånare får stå ut med trakasserier, allvarliga rörelsebegränsningar och begränsningar av mat, vatten och el. Foto: Tom Peyre-Costa/NRC Flyktinghjälpen

Två syskon på flykt står framför sitt skadade tält i Amariyat Al-Fallujah-lägret, centrala Irak. Lägrets invånare får stå ut med trakasserier, allvarliga rörelsebegränsningar och begränsningar av mat, vatten och el. Foto: Tom Peyre-Costa/NRC Flyktinghjälpen

En mamma försöker underhålla sin dotter medan hon väntar på mottagningscentret i byn Kala Meera, Irak, nära gränsen till Syrien. Foto: Alan Ayoubi/NRC Flyktinghjälpen

En mamma försöker underhålla sin dotter medan hon väntar på mottagningscentret i byn Kala Meera, Irak, nära gränsen till Syrien. Foto: Alan Ayoubi/NRC Flyktinghjälpen

En ung pojke står framför den skadade byggnaden som han kallar hem. Ca 650 familjer bor i denna informella bosättning i Anbar, Irak, där vatten och el är bristfälliga. Foto: Tom Peyre-Costa/NRC Flyktinghjälpen

En ung pojke står framför den skadade byggnaden som han kallar hem. Ca 650 familjer bor i denna informella bosättning i Anbar, Irak, där vatten och el är bristfälliga. Foto: Tom Peyre-Costa/NRC Flyktinghjälpen

Palestinier samlar ihop sina ägodelar efter att israeliska styrkor förstörde deras hus i staden Yatta på Västbanken, söder om Hebron, i juni 2020. Foto: Abed Al Hashlamoun/EPA/NTB Scanpix

Palestinier samlar ihop sina ägodelar efter att israeliska styrkor förstörde deras hus i staden Yatta på Västbanken, söder om Hebron, i juni 2020. Foto: Abed Al Hashlamoun/EPA/NTB Scanpix

En man på flykt i ett läger i norra Jemen. Lägret är värd för mer än 1 000 människor som tvingades fly från sina hem på grund av eskalerande strider under 2019. Foto: Yahya Arhab/EPA/NTB Scanpix

En man på flykt i ett läger i norra Jemen. Lägret är värd för mer än 1 000 människor som tvingades fly från sina hem på grund av eskalerande strider under 2019. Foto: Yahya Arhab/EPA/NTB Scanpix

Mohammad Jamal, 45, och hans familj förlitar sig på grannar och butiker i närheten för att få tillgång till rent och gratis vatten. Torka drabbar området i Herat-provinsen, Afghanistan, och livet är svårt. Foto: Enayatullah Azad/NRC Flyktinghjälpen

Mohammad Jamal, 45, och hans familj förlitar sig på grannar och butiker i närheten för att få tillgång till rent och gratis vatten. Torka drabbar området i Herat-provinsen, Afghanistan, och livet är svårt. Foto: Enayatullah Azad/NRC Flyktinghjälpen

Säkerhetssituationen i Mellanöstern är fortfarande labil och periodisk eskalering av våldet leder till interna flyktingströmmar.

Syrien är fortfarande största flyktkris

Syrien är fortfarande epicentrum för en massiv humanitär kris. Nära 12 miljoner människor är hjälpbehövande och hälften av landets förkrigsbefolkning har drivits på flykt från sina hem. Totalt 6,5 miljoner är internflyktingar i Syrien och ytterligare 6,7 miljoner har flytt över landets gränser.

Under de senaste fem åren har den territoriella kontrollen skiftat i Syrien och den syriska regeringen tar nu åter över stora delar av territoriet i de södra och centrala delarna av landet.

I slutet av 2019 och början av 2020 drev en eskalering av kriget i landets nordvästra del över 900 000 människor på flykt från sina hem, och många av dem lever under svåra förhållanden.

I nordöstra Syrien drev turkiska militäroperationer över 220 000 människor på flykt under 2019. I de regeringskontrollerade områdena är hjälpbehoven fortfarande enorma.

Libanon og Jordan huser over 1,5 millioner syriske flyktninger

Libanon är värdland för cirka 900 000 syriska flyktingar och 500 000 palestinska flyktingar. Det innebär att antalet flyktingar per capita här är bland de största i världen.

Försämringen av den sedan många år långsamt kollapsande ekonomin har sedan mitten av oktober utlöst protester i hela landet. Den ekonomiska kollapsen, tillsammans med åtgärder mot coronaviruset, riskerar att drabba landets enorma flyktingpopulation särskilt hårt.

Över 650 000 flyktingar från Syrien är registrerade i Jordanien, där över 83 procent lever i urbana områden och resten i flyktingläger.

Färska enkäter bland syriska flyktingar visar att det fortfarande finns en stark önskan om att någon gång i framtiden återvända till hemlandet. Men syrier kommer inte att återvända förrän de kan lita på att de är säkra och kan kräva tillbaka sin egendom, försörja sina familjer och ha tillgång till grundläggande service.

För de flesta syrier på flykt är detta en avlägsen dröm.

En ung pojke står framför den skadade byggnaden som han kallar hem. Ca 650 familjer bor i denna informella bosättning i Anbar, Irak, där vatten och el är bristfälliga. Foto: Tom Peyre-Costa/NRC Flyktinghjälpen

Irak: ödeläggelse, diskriminering och fortsatta flyktingproblem

Trots att det är tre år sedan IS förklarades besegrat är Irak fortfarande ett land i kris. Cirka 1,6 miljoner människor är på flykt inom landet. Ödeläggelsen av städer och byar, liksom diskriminering av internflyktingar, särskilt kvinnor, försvårar återvändande, rehabilitering och återuppbyggnad.

Irak hyser också nära 250 000 syriska flyktingar, inklusive de människor som på senare tid drivits på flykt undan de turkiska militäroperationerna i norra Syrien.

Under 2019 sågs en växande ekonomisk och politisk kris liksom fler IS-attacker.

Covid-19-pandemin har förvärrat de många kriserna i Irak. Effekterna av nedstängningsåtgärder och de brant sjunkande internationella oljepriserna har lett till en ekonomisk nedgång av av oanade proportioner.

Planer på att annektera Västbanken urholkar palestiniernas rättigheter ytterligare

De cirka fem miljonerna palestinier i de ockuperade områdena lever fortfarande i osäkerhet och hälften av dem är i behov av humanitärt stöd.

Palestinier samlar ihop sina ägodelar efter att israeliska styrkor förstörde deras hus i staden Yatta på Västbanken, söder om Hebron, i juni 2020. Foto: Abed Al Hashlamoun/EPA/NTB Scanpix

Med USA:s underförstådda stöd vill den nya israeliska regeringen, som bildades i april 2020, annektera stora delar av Västbanken. Enligt planen skulle Jordandalen, som utgör cirka en tredjedel av Västbanken, hamna under israelisk suveränitet. En stor del av den palestinska befolkning på Västbanken och Gazaremsan skulle stanna kvar i enklaverna under nominell kontroll av den palestinska myndigheten eller Hamas.

Mitt i allt detta, och trots covid-19-utbrottet, pågår rivningar, vräkningar och hot om tvångsförflyttning. Sedan covid-19-utbrottet i Israel och Palestina har 69 byggnader rivits på Västbanken, inklusive östra Jerusalem. Rivningarna har drivit 63 personer från sina hem.

Jemen - världens värsta humanitära kris

Efter mer än fem års krig och en katastrofal humanitär kris är utsikterna fortsatt dystra i Jemen. Krisens omfattning och allvar gör att FN fortfarande kallar den "världens värsta humanitära kris."

En man på flykt i ett läger i norra Jemen. Lägret är värd för mer än 1 000 människor som tvingades fly från sina hem på grund av eskalerande strider under 2019. Foto: Yahya Arhab/EPA/NTB Scanpix

Covid-19-pandemin har ytterligare förvärrat situationen i detta krigsdrabbade. Otillräcklig internationell hjälp kan leda till en massiv hungerkatastrof med utbrott av kolera och covid-19, utöver andra sjukdomar.

Under våren 2020 riskerade över 5,5 miljoner människor att mista tillgången till livsmedel, vatten och mediciner.

Cirka 24 miljoner människor – 80 procent av hela befolkningen – är i behov av hjälp och skydd. För hälften av dem är behoven akuta.

Konflikt, torka och politisk instabilitet i Afghanistan

Efter 40 års krig och konflikter är nio miljoner afghaner fortfarande hjälpbehövande. Sammanlagt tre miljoner människor har flytt landet, de flesta av dem till grannländerna Iran och Pakistan. Tre miljoner har drivits på flykt inom landet. Av dessa drevs 461 000 på flykt bara under 2019. Dessutom har hundratusentals flytt på grund av torka.

Mohammad Jamal, 45, och hans familj förlitar sig på grannar och butiker i närheten för att få tillgång till rent och gratis vatten. Torka drabbar området i Herat-provinsen, Afghanistan, och livet är svårt. Foto: Enayatullah Azad/NRC Flyktinghjälpen

Många som under lång tid varit internflyktingar lever i slumliknande bosättningar i och omkring huvudstaden Kabul. I dessa överbefolkade områden är människorna mycket sårbara för spridning av coronaviruset. De saknar tillgång till rent vatten och de sanitära förhållandena är usla.

Torka i landets västra delar, i kombination med den osäkra situationen, politisk instabilitet, utbredd undernäring bland barn under fem år och ökande fattigdom gör vardagen extremt svår för många afghaner.

Cirka 90 procent av befolkningen i Afghanistan lever på mindre än 1,90 amerikanska dollar om dagen (FN:s gräns för extrem fattigdom).

Cirka 90 procent av befolkningen i Afghanistan lever på mindre än 1,90 amerikanska dollar om dagen (FN:s gräns för extrem fattigdom).

Cirka 90 procent av befolkningen i Afghanistan lever på mindre än 1,90 amerikanska dollar om dagen (FN:s gräns för extrem fattigdom).

Trots den svåra situationen i hemlandet återvänder en del afghanska flyktingar. Under våren 2020 tog sig många tillbaka från Iran på grund av rädsla för coronaviruset. Det finns inget system för att testa hemvändande och den humanitära responsen har fokuserat på hygienåtgärder och information.

En politiskt ljuspunkt är att talibanerna den 20 maj tillkännagav att de fortfarande stöder överenskommelsen med USA. Enligt den överenskommelsen ska USA ha dragit sig tillbaka från Afghanistan 2021.

Rohingyer sitter fast i limbo

De är statslösa. De har drivits på flykt. De har försummats i decennier. Och det är därför som FN har kallat rohingyerna, från delstaten Rakhine i Myanmar, för en av världens mest förföljda folkgrupper.

I augusti 2017 tvingade en militär motoffensiv i Rakhine över 700 000 rohingyer att fly över gränsen till grannlandet Bangladesh, där de sedan dess befinner sig i limbo. Regeringen i Bangladesh nekar dem flyktingstatus och de kan i praktiken inte återvända till Myanmar där de fruktar våld och förföljelse. Rohingyska flyktingar blir dessutom lätt offer för cyniska människohandlare.

Totalt är cirka 900 000 rohingyiska flyktingar spridda över 34 flyktingläger i Bangladesh. Den hjälp de får i form av skydd, sjukvård och hygien, skolor och bostäder är mycket begränsad.

Levnadsförhållandena i de överbefolkade lägren och deras redan dåliga hälsostatus gör flyktingarna särskilt sårbara för covid-19-pandemin.

Långvariga konflikter i Myanmar

Konflikterna mellan myndigheterna och olika etniska minoriteter har djupa rötter i Myanmar. Beväpnade konflikter har pågått i landet sedan dess självständighet från Storbritannien 1948. Avtal om vapenstillestånd har slutits med några av grupperna, men våldet fortsätter på annat håll.

Detta flyktingläger i Coxs Bazar, Bangladesh, är byggt på sandiga kullar - en utmanande terräng för att hysa tusentals flyktingar. Jordskred inträffar ofta under monsonsäsongen. Foto: Ingebjørg Kårstad/NRC Flyktinghjälpen

FN beräknar att 950 000 människor i Myanmar är i behov av humanitär hjälp. Av dessa har 240 000 fördrivits från konfliktområden vid gränserna till Kina, Bangladesh och Thailand.

I Thailand lever fortfarande 97 000 flyktingar från Myanmar i nio läger. De flesta av dem har bott där i decennier.

Detta flyktingläger i Coxs Bazar, Bangladesh, är byggt på sandiga kullar - en utmanande terräng för att hysa tusentals flyktingar. Jordskred inträffar ofta under monsonsäsongen. Foto: Ingebjørg Kårstad/NRC Flyktinghjälpen

Detta flyktingläger i Coxs Bazar, Bangladesh, är byggt på sandiga kullar - en utmanande terräng för att hysa tusentals flyktingar. Jordskred inträffar ofta under monsonsäsongen. Foto: Ingebjørg Kårstad/NRC Flyktinghjälpen

Amerika

I Venezuela sörjer 21-åriga Joseides. Hon och hennes man sörjer deras yngsta barn som dog bara nio månader gammal, eftersom de inte hade råd med medicinsk behandling. Foto: Ingebjørg Kårstad/NRC Flyktinghjälpen

I Venezuela sörjer 21-åriga Joseides. Hon och hennes man sörjer deras yngsta barn som dog bara nio månader gammal, eftersom de inte hade råd med medicinsk behandling. Foto: Ingebjørg Kårstad/NRC Flyktinghjälpen

En medlem av MS-13-gänget i Chalatenango-fängelset, El Salvador. Detta kriminella gäng har sitt ursprung i Los Angeles på 1970-talet och inrättades ursprungligen för att skydda Salvadoranska invandrare. Foto: Marvin Recinos/AFP/NTB Scanpix

En medlem av MS-13-gänget i Chalatenango-fängelset, El Salvador. Detta kriminella gäng har sitt ursprung i Los Angeles på 1970-talet och inrättades ursprungligen för att skydda Salvadoranska invandrare. Foto: Marvin Recinos/AFP/NTB Scanpix

Många leverantörer har tvingats stänga sina bås på denna venezuelanska marknad på grund av den ekonomiska krisen. Det var tidigare 167 leverantörer här, men i mitten av 2019 återstod mindre än hälften. Foto: Ingebjørg Kårstad/NRC Flyktinghjälpen

Många leverantörer har tvingats stänga sina bås på denna venezuelanska marknad på grund av den ekonomiska krisen. Det var tidigare 167 leverantörer här, men i mitten av 2019 återstod mindre än hälften. Foto: Ingebjørg Kårstad/NRC Flyktinghjälpen

Demonstranter i Tegucigalpa, Honduras, kräver avgång från Honduras president Juan Orlando Hernandez i oktober 2019 för hans påstådda kopplingar till narkotikahandel. Foto: Orlando Sierra/AFP/NTB Scanpix

Demonstranter i Tegucigalpa, Honduras, kräver avgång från Honduras president Juan Orlando Hernandez i oktober 2019 för hans påstådda kopplingar till narkotikahandel. Foto: Orlando Sierra/AFP/NTB Scanpix

Honduranska migranter på väg mot den guatemalanska gränsen i april 2019. Nästan 1 000 människor samlades i en karavan som var på väg till USA på jakt efter arbete eller för att undkomma narkotikahandlare. Foto: Orlando Sierra/AFP/NTB Scanpix

Honduranska migranter på väg mot den guatemalanska gränsen i april 2019. Nästan 1 000 människor samlades i en karavan som var på väg till USA på jakt efter arbete eller för att undkomma narkotikahandlare. Foto: Orlando Sierra/AFP/NTB Scanpix

Tre humanitära kriser sticker ut i Latinamerika.

En medlem av MS-13-gänget i Chalatenango-fängelset, El Salvador. Detta kriminella gäng har sitt ursprung i Los Angeles på 1970-talet och inrättades ursprungligen för att skydda Salvadoranska invandrare. Foto: Marvin Recinos/AFP/NTB Scanpix

Det extrema våldet i Centralamerika utövas främst av organiserade kriminella gäng. Hela samhällen drabbas av våldet, och i synnerhet barn och unga människor.

När det gäller antalet dödade och fördrivna liknar regionen krigszoner i andra delar av världen.

I Venezuela kämpar befolkningen med inflation, djup fattigdom, ökande brottslighet och brist på livsmedel och mediciner. Våren 2020 hade mer än fem miljoner människor lämnat landet.

Många leverantörer har tvingats stänga sina bås på denna venezuelanska marknad på grund av den ekonomiska krisen. Det var tidigare 167 leverantörer här, men i mitten av 2019 återstod mindre än hälften. Foto: Ingebjørg Kårstad/NRC Flyktinghjälpen

Colombia är fortfarande ett delat land med stora motsättningar. Trots fredsavtalet 2016 mellan regeringen och den f.d. FARC-gerillan pågår väpnade konflikter i många landsbygdsområden.

Mer protester är att vänta

Innan covid-19-pandemin slog till hade Latinamerika redan haft sju år med svag ekonomisk utveckling. Hösten 2019 utlöste detta sociala protester i flera länder som Chile, Ecuador, Colombia, Nicaragua och Honduras.

Risken är stor att oroligheterna och polariseringen ökar under de närmaste månaderna.

I flera latinamerikanska länder är stora delar av befolkningen sysselsatta i den informella sektorn eller den svarta marknadsekonomin, utan någon form av säkerhet. Följderna kan bli drastiska i de länder och regioner där en humanitär kris redan råder – Centralamerika, Venezuela och Colombia.

Centralamerika: våld påverkar miljontals människors vardag

Kombinationen av droger, gäng, fattigdom och straffrihet har lett till extremt våld i Centralamerika.

Våldsspiralen hindrar ekonomisk utveckling och tillväxt i regionen. Länderna går miste om investeringar och våldet skapar rädsla och trauma bland befolkningen. De kriminella gängen ägnar sig också åt människohandel, och barn utnyttjas som knark- eller vapenkurirer.

Organiserad brottslighet fördriver och dödar

Ingenstans i världen påverkar organiserad brottslighet människors liv i lika hög grad som i Centralamerika. Våld är ofta också det som får flyktingar och migranter att strömma norrut mot gränsen mot USA. Trots att människor i decennier har levt med fattigdom, korruption, straffrihet och svaga statliga institutioner får nu hot och våld många att lämna sina hem och familjer.

Även om antalet mord har minskat i Honduras, El Salvador och Guatemala sedan 2016, är våld fortfarande allmänt förekommande. I slutet av 2019 hade 454 000 människor flytt från sina hem i El Salvador.

Demonstranter i Tegucigalpa, Honduras, kräver avgång från Honduras president Juan Orlando Hernandez i oktober 2019 för hans påstådda kopplingar till narkotikahandel. Foto: Orlando Sierra/AFP/NTB Scanpix

Unga människor – en sårbar grupp

Våldet som utövas av kriminella nätverk drabbar unga människor särskilt hårt. Unga människor flyr på grund av mördade familjemedlemmar, tvångsrekrytering till gäng, sexuellt våld, rädsla för kidnappning och allmän otrygghet.

Under de senaste åtta åren har nästan 9 000 barn rapporterats saknade bara i Guatemala. Globalt finns det nära 470 000 flyktingar och asylsökande från El Salvador, Guatemala och Honduras. Antalet har ökat med 33 procent sedan 2018.

På flykt i Trumps och coronavirusets tid

Åtgärder för att stoppa pandemin har begränsat möjligheterna att nå fram med humanitär hjälp. Det har blivit svårare för människor på flykt att ta sig till grannländer eftersom gränserna är stängda.

Ändå är det många som försöker att fly från El Salvador och Honduras. Migranter och människor i behov av internationell skydd arresteras av nordamerikanska myndigheter och skickas till gränsen mellan Guatemala och Mexiko. Många som har suttit i interneringsläger nära gränsen mot USA har också skickats tillbaka av mexikansk polis.

Honduranska migranter på väg mot den guatemalanska gränsen i april 2019. Nästan 1 000 människor samlades i en karavan som var på väg till USA på jakt efter arbete eller för att undkomma narkotikahandlare. Foto: Orlando Sierra/AFP/NTB Scanpix

2019 hävdade president Donald Trump att illegal immigration hotar USA:s säkerhet. Han ingick en ny överenskommelse med Mexiko. Sedan de nya bestämmelserna infördes har mer än 62 000 migranter och asylsökande som lyckats ta sig över gränsen skickats tillbaka till gränsstäderna på den mexikanska sidan.

Medan deras asylansökningar behandlas tvingas tusentals att vänta på mexikansk mark, i stor otrygghet och med minimalt stöd, i områden där mäktiga mexikanska knarkkarteller har stort inflytande.

Colombia – ett polariserat samhälle

Fredsavtalet mellan den colombianska regeringen och FARC-gerillan sågs som en enorm framgång. Men genomförandet av avtalet har varit problematiskt. Kontrasterna i Colombia är fortfarande skarpa, vilket återspeglades i nationstäckande demonstrationer hösten 2019 mot korruption, dödandet av sociala ledare och extrema ekonomiska klyftor. Landet har tagit emot cirka 1,8 miljoner venezuelaner.

Och ovanpå allt detta kom covid-19-pandemin.

Sörjande vid begravningen av fem vakter som dödades under en attack i Colombia i oktober 2019. Våld fortsätter att drabba landsbygden och ursprungsbefolkningen är särskilt utsatt. Foto: Luis Robayo/AFP/NTB Scanpix

Statlig frånvaro har lett till att kriminella gäng, Nationella frihetsarmén (ELN) och gerilla- och paramilitära grupper nu ockuperar stora områden på landsbygden som tidigare kontrollerades av FARC.

Regeringen har inte heller lyckats skydda sina egna medborgare. Sammanlagt 750 sociala ledare och nära 200 demobiliserade FARC-soldater har dödats sedan fredsavtalet undertecknades. Även om de paramilitära grupperna upplöstes på pappret 2005, är det uppenbart att de fortfarande existerar och är aktiva.

Fredsavtalet 2016 utlovade förbättringar för människor på landsbygden men mycket lite har hänt. Detta bidrar också till att förklara varför många bönder fortfarande tvingas att odla koka, vilket stärker de kriminella organisationerna och andra beväpnade grupper.

Flygbild av en kokablad-odling i Tumaco, Colombia. Trots fredsavtalet 2016 tvingas många bönder fortfarande odla koka av kriminella organisationer och beväpnade grupper. Foto: Mauricio Dueñas Castañeda/EFE/NTB Scanpix

De flesta av internflyktingarna i Colombia kommer från landsbygden. Våld och allmän otrygghet innebär att många inte kan återvända hem.

Venezuela - den största fluktkrisen i Latinamerika

2015 hade 700 000 venezuelaner lämnat sitt hemland. I april 2020 hade den siffran stigit till fem miljoner. Brist på mat, mediciner, ökad brottslighet, politiskt våld och sanktioner har gjort livet outhärdligt. En ström av venezuelaner har tagit sig till grannländerna.

Sabina Florez, 59, arbetar i ett skolkök nära den venezuelanska huvudstaden Caracas. Hon och hennes familj är helt beroende av gemensamma soppkök för att överleva. Foto: Ingebjørg Kårstad/NRC Flyktinghjälpen

Den lokala förmågan att hantera flyktingströmmen från Venezuela räcker inte till. Nu utsätts venezuelaner dessutom för olika typer av trakasserier. Det finns också rapporter om rekrytering till kriminella och beväpnade grupper. Kvinnor och barn utsätts för sexuellt utnyttjande och många tvingas till prostitution för att överleva.

Det humanitära hjälparbetet har varit begränsat och venezuelaner för en daglig kamp för att försörja sig. De saknar skolor, hälso- och sjukvård och arbeten.

De flesta har flyttat till grannlandet Colombia men några har också tagit sig till Brasilien, Ecuador, Panama och Peru. Covid-19-pandemin har lett till att många desperata flyktingar och migranter överväger att återvända till Venezuela. Mer än 70 000 venezuelaner har återvänt hem från Colombia.

Den regionala humanitära responsplanen för 2020 kräver 1,41 miljarder USD till humanitärt hjälparbete. Hittills har bara 15 procent av biståndsbehovet tillgodosetts.

Sörjande vid begravningen av fem vakter som dödades under en attack i Colombia i oktober 2019. Våld fortsätter att drabba landsbygden och ursprungsbefolkningen är särskilt utsatt. Foto: Luis Robayo/AFP/NTB Scanpix

Sörjande vid begravningen av fem vakter som dödades under en attack i Colombia i oktober 2019. Våld fortsätter att drabba landsbygden och ursprungsbefolkningen är särskilt utsatt. Foto: Luis Robayo/AFP/NTB Scanpix

Flygbild av en kokablad-odling i Tumaco, Colombia. Trots fredsavtalet 2016 tvingas många bönder fortfarande odla koka av kriminella organisationer och beväpnade grupper. Foto: Mauricio Dueñas Castañeda/EFE/NTB Scanpix

Flygbild av en kokablad-odling i Tumaco, Colombia. Trots fredsavtalet 2016 tvingas många bönder fortfarande odla koka av kriminella organisationer och beväpnade grupper. Foto: Mauricio Dueñas Castañeda/EFE/NTB Scanpix

Sabina Florez, 59, arbetar i ett skolkök nära den venezuelanska huvudstaden Caracas. Hon och hennes familj är helt beroende av gemensamma soppkök för att överleva. Foto: Ingebjørg Kårstad/NRC Flyktinghjälpen

Sabina Florez, 59, arbetar i ett skolkök nära den venezuelanska huvudstaden Caracas. Hon och hennes familj är helt beroende av gemensamma soppkök för att överleva. Foto: Ingebjørg Kårstad/NRC Flyktinghjälpen

Europa

Tusentals migranter väntar på att få korsa gränsen frånTurkiet till Grekland i mars 2020. Flödet av migranter från Turkiet har utlöst en rädsla för en upprepning av 2015, då Grekland blev EU: s huvudinträde för flyktingar som flyr från det syriska inbördeskriget. Foto: Sakis Mitrolidis/AFP/NTB Scanpix

Tusentals migranter väntar på att få korsa gränsen frånTurkiet till Grekland i mars 2020. Flödet av migranter från Turkiet har utlöst en rädsla för en upprepning av 2015, då Grekland blev EU: s huvudinträde för flyktingar som flyr från det syriska inbördeskriget. Foto: Sakis Mitrolidis/AFP/NTB Scanpix

2016 undertecknade EU ett samarbete med Turkiet om att Turkiet skulle hindra flyktingar från att ta sig till Grekland och ta emot flyktingar som skickades tillbaka därifrån. I gengäld skulle EU lämna ekonomiskt bistånd för att hjälpa flyktingarna i Turkiet.

Samarbete ledde till en brant minskning av antalet asylsökande som kom till Grekland. Totalt finns det nära fyra miljoner flyktingar och asylsökande i Turkiet. De flesta av dem kommer från Syrien.

I mars 2020 hotade Turkiet att avbryta ”avtalet” och tillåta stora antal asylsökande att korsa gränsen mot Grekland. Det var en protest mot att EU inte stöder Turkiets militära operationer i Syrien. Grekiska myndigheter försökte stoppa asylsökande från att ta sig in i Grekland och många skickades tillbaka över gränsen utan att få sin asylansökan behandlad, vilket är ett brott mot flyktingkonventionen.

Flyktingar lever under oacceptabla förhållanden

Ett barn samlar redskap från skräpet i flyktinglägret Moria på den grekiska ön Lesbos. Lägret är mycket överfullt och hygienförhållandena är dåliga. Foto: Florian Bachmeier/Imagebroker/NTB Scanpix

Grekland står inför stora utmaningar när det gäller de 186 000 flyktingar och asylsökande som finns kvar inom landets gränser efter att övriga Europa började vägra att låta asylsökande ta sig vidare till andra länder.

På många håll är de humanitära förhållandena förskräckliga.

Moria-lägret på Lesbos hyser 19 000 flyktingar och migranter – i ett läger avsett för 3 000. De hygieniska förhållandena är usla och risken för utbrott av covid-19 är därför särskilt stor i lägret.

Ett barn samlar redskap från skräpet i flyktinglägret Moria på den grekiska ön Lesbos. Lägret är mycket överfullt och hygienförhållandena är dåliga. Foto: Florian Bachmeier/Imagebroker/NTB Scanpix

Ett barn samlar redskap från skräpet i flyktinglägret Moria på den grekiska ön Lesbos. Lägret är mycket överfullt och hygienförhållandena är dåliga. Foto: Florian Bachmeier/Imagebroker/NTB Scanpix

En båt som innehåller 54 afghanska flyktingar anländer till den grekiska ön Lesbos. År 2019 tog 60 000 flyktingar och migranter sin väg över Medelhavet till Grekland. Foto: Angelos Tzortzinis/dpa/NTB Scanpix

En båt som innehåller 54 afghanska flyktingar anländer till den grekiska ön Lesbos. År 2019 tog 60 000 flyktingar och migranter sin väg över Medelhavet till Grekland. Foto: Angelos Tzortzinis/dpa/NTB Scanpix

Inget avtal i EU

EU-länderna har inte kunnat komma överens om en bindande fördelning av ansvaret, och få länder har hittills varit villiga att ta emot de asylsökande som för närvarande befinner sig i Grekland. FN:s flyktingorganisation (UNHCR) har uppmanat europeiska länder att ta emot asylsökande från lägren, i synnerhet 4 500 ensamkommande barn som nu finns i Grekland.

Elva EU-länder, med Tyskland i spetsen, har nu sagt sig vara villiga att ta emot ensamkommande underåriga och andra sårbara asylsökande från läger i Grekland.

Nya migrationsvägar

2019 tog sig 60 000 flyktingar och migranter över Medelhavet till Grekland. Det är nästan dubbelt så många som året innan. Dessutom kom 15 000 över gränsen från Turkiet.

En båt som innehåller 54 afghanska flyktingar anländer till den grekiska ön Lesbos. År 2019 tog 60 000 flyktingar och migranter sin väg över Medelhavet till Grekland. Foto: Angelos Tzortzinis/dpa/NTB Scanpix

Detta står i skarp kontrast till det minskade antal som kommer till Spanien och Italien. Bara 11 000 lyckades ta sig till Italien, vilket är mindre än tio procent av det normala antalet under perioden 2014–2017. Orsaken är att migranter och flyktingar ofta har stoppats i libyska vatten - och skickats tillbaka till Libyen - av Libyas kustbevakning, utbildad och utrustad av Italien med EU-stöd. Denna trend från 2019 har fortsatt under de första fem månaderna av 2020.

2019 kom totalt 613 000 asylsökande till 27 EU-länder. Det är 64 000 fler än året innan. Syrier, afghaner och venezuelaner var de tre största grupperna av asylsökande. Tyskland, Frankrike och Spanien var de länder som tog emot flest asylsökande.