Afghanistan

– Vi kräver vår rätt

– Utan oss flickor skulle vårt land inte klara att resa sig. Män har styrt i generationer och vi ser ju hur det har gått. Nu kräver vi vår rätt, säger Lima 14 år.

Hon går på flickskola i norra Afghanistan. Många av eleverna kommer från familjer som är drivna på flykt till följd av konflikterna i landet. För att göra plats till alla elverna har NRC Flyktinghjälpen byggt ut skolbyggnaden och vi har också föresett skolan med utbildningsmaterial.

NRC Flyktinghjälpen jobbar för att lika många flickor som pojkar ska få utbildning. Under 2019 såg vi till att mer än 60 000 barn och unga fick gå i skolan i Afghanistan. Det innebär att fler flickor blir medvetna om rättigheteten att gå i skolan, Lima är en av dessa.

Hjälp människor på flykt - stödja vårt arbete.

– Vi vill bli sedda och hörda

FN rankar i dag Afghanistan som ett av världens minst jämlika länder där färre än två av tio kvinnor kan läsa och skriva.

– Vi kräver lika rättigheter. Detta land kan inte fortsätta att förtrycka och osynliggöra hälften av befolkningen – vi flickor och kvinnor, säger den engagerade fjortonåringen. Hon är dotter till en av lärarna i skolan.

Vi kräver lika rättigheter. Detta land kan inte fortsätta att förtrycka och osynliggöra hälften av befolkningen – vi flickor och kvinnor.
Lima, 14 år

Lima påpekar att det är särskilt viktigt att satsa på utbilding till alla i ett land som haft krig i drygt 30 år.

– Landet behöver fler med utbildning, även flickor. Kom ihåg att flickor och kvinnor tar stort ansvar för familjen, men behöver mer kunskap och utbildning för att använda alla sina förmågor som skapar fler möjligheter.

Läs bildtexten Behista (i mitten) går i sjätte klass på flickskolan och är en av de bästa i klassen. Familjen är flyktingar i sitt eget land på grund av konflikterna. Foto: Enayatullah Azad/NRC Flyktinghjälpen

Sviker flickorna

Det är nära 2,5 gånger vanligare att flickor i krigsdrabbade områden slutar i skolan jämfört med pojkar. När de når de högre klasserna i ungdomen har 90 procent av flickorna slutat skolan.

Av de 3,7 miljoner barn som står utanföra skolan i Afghanistan är 6 av 10 flickor. I några provinser är det så högt som 85 procent.

Fördrivna afghanska kvinnor och flickor har liten tillgång till utbildning, hälsa och avlönat arbete enligt rapporten från NRC Flyktinghjälpen. Sju av tio säger att de aldrig gått i skolan.

Läs också artikeln om hur världen sviker Afghanistans flickor.

Läs bildtexten NRC Flyktinghjälpens bil på väg genom vägarna i Meymaneh. Foto: Enayatullah Azad/NRC Flyktinghjälpen

– Satsa på oss

Lima ser både fördelarna och behovet av mer stöd för att ge flickorna utbildning.

– Det är viktig att NRC Flyktinghjälpen satsar på flickorna. Innan vi fick den nya skolbyggnaden var det platsbrist och vi saknade viktig utrustning. Nu är skolan mycket bättre. Men kanske allra viktigast är att man tror på oss flickor, stödjer och uppmuntrar oss. Det ger oss styrka och hopp om framtiden, säger hon.

Hon påpekar också på orsakerna till konflikterna i det krigshärjade landet.

– Vi afghanere klarar inte att stå enade som ett folk. Många säger att de i första hand är är usbeker, tadjiker, hazarer eller pashturer – och därefter afghaner. Nu måste vi radera de etniska och språkliga skillnaderna. Vi har mer gemensamt än vad som skiljer oss, avslutar hon.

(Intervjun gjordes i december 2019 innan coronapandemin innebar att skolorna stängdes.)

Köp gåvor med mening