Läs bildtexten 14-årige Reham kämpar dagligen med mardrömmar, efter att hennes far blev skjuten i benet under demonstrationerna i Gaza. Foto: Ahmed Mashharawi / NRC.

Mardrömmarna ökar bland Gazas barn

Publicerat 12. maj 2018|Ändrats 15. jun 2018
6 av 10 palestinska barn på Gazaremsan upplever trauma-mardrömmar visar en ny studie från NRC.

Barn som bor på Gazaremsan upplever en ovanligt hög nivå av så kallade trauma-mardrömmar. Barnen visar också tecken på försämrat psykosocialt tillstånd i kölvattnet av Israels våldsamma reaktioner på demonstrationerna på Gazaremsan.

56 procent av de palestinska barn som NRC pratat med i mars i år kämpade med mardrömmar. Fyra veckor efter starten på protestkampanjen "Great March of Return", längs Gaza-gränsen mot Israel, visar organisationens studier att antalet barn som drabbats av traumatiska mardrömmar har ökat till 60 procent. Under den här perioden har 38 palestinska demonstranter dödats, bland dem fyra barn och två journalister. Mer än 6 400 palestinier är skadade, varav minst 530 är barn, många med permanenta funktionshinder och amputationer.

NRC har också intervjuat rektorer på 20 skolor på Gazaremsan. De rapporterar en ökning av symtom på posttraumatiska stressproblem hos barn, bland annat rädsla, ångest, stress och mardrömmar. Rektorerna förklarar de höga nivåerna av stressproblem och låg koncentration bland eleverna med de våldsamma reaktionerna från de senaste demonstrationerna. Rektorerna säger att deras största behov för tillfället är psykosocialt stöd i undervisningen.

- Det våld som barnen vittnar om på Gazaremsan kommer utöver en redan svår situation som påverkar deras psykiska hälsa negativt. Att leva under en blockad i elva år, liksom tre krig, har berövat många barn vänner och nära släktingar, säger NRC:s generalsekreterare Jan Egeland. Nu måste de ännu en gång uppleva känna rädslan att förlora sina nära och kära, när de ser fler och fler vänner och släktingar dödas eller skadas.

NRC erbjuder psykosocialt stöd till barn och lärarutbildning genom skolprogrammet "Bättre lärande", utvecklat i samarbete med Tromsö Universitet. En del av programmet är att undersöka om skolbarn upplever trauma-mardrömmar, vilket är ett av de tydligaste tecknen på försämring av psykosocialt tillstånd. Aktiviteterna inkluderar att lära barnen att göra andningsövningar och att teckna sina drömmar.

- Bland de barn vi jobbar med fortsätter mardrömmarna i månader och år efter händelsen och det våld som orsakade dem, säger Jon-Håkon Schultz, professor i pedagogisk psykologi vid Tromsö Universitet.

Han har varit en av dem som lett programmet "Bättre lärande" på Gazaremsan sedan 2012.
- Den nuvarande krisen tar tillbaka tidigare trauman och utgör ett direkt hot mot barns mentala hälsa och utveckling, säger han.

Chefen för NRC:s utbildningsprogram i Gaza, Asa´d Ashour, säger att mardrömmar påverkar barns förmåga att lära sig.

- Barn som har mardrömmar blir mer otåliga i skolan, mer olyckliga och de misslyckas med att koncentrera sig på timmarna, säger Ashour.

14-åriga Reham Qudaih visade goda tecken på bättring när det gällde hanteringen av de trauman som hon hade från kriget på Gazaremsan 2014. Nyligen blev hennes pappa skjuten i benet under en demonstration. Återigen kämpar hon varje dag med mardrömmar, där hon drömmer att hennes pappa dör eller att hans ben måste amputeras.

Ghadeer Abu Jamous, änka efter Jehad Abo Jamous som dödades i demonstrationerna, berättar för NRC att hennes fyra barn vaknar och gråter och skriker på nätterna.

- De är frånvarande och vägrar att äta eller dricka, säger Ghadeer Abu Jamous.

Mohammed Ayoub, 14 år, fick psykosocialt stöd genom NRC:s skolprogram när han dödades i en demonstration.

Det brutala våldet som används mot obeväpnade civila upprör läkare på Gazas sjukhus, som tar emot allt fler patienter med skottskador, avslitna muskler och brutna ben.

- Demonstrationer måste genomföras utan våld. Vi uppmanar Israel att stoppa de dödliga attackerna mot demonstranterna. De som är ansvariga för detta våld måste hållas ansvariga, säger Jan Egeland.