Läs bildtexten Zaatari flyktingläger i Jordanien, 2012. Tusentals flyktingar kom till Jordanien från Syrien, och Zaatari är nu ett av världens största flyktingläger. Bild: Christian Jepsen / NRC.

700 000 nya syrier på flykt

Kristine Kolstad|Publicerat 02. maj 2018
2017 blev ett av de värsta åren i Syrienkrisen, och 2018 är på väg att bli lika illa för civilbefolkningen. Hittills i år har konflikten drivit över 700 000 syrier på flykt i landet.

Civilbefolkningen i Syrien upplever ständiga attacker, som leder till förlust av liv och förstör viktig infrastruktur, till exempel skolor och sjukhus. 2,7 miljoner syriska barn i regionen har fortfarande ingen möjlighet att gå i skolan. 7,3 miljoner syrier lever i områden med hög explosionsrisk, som en följd av attacker eller gamla icke-detonerade minor, granater och bomber.

Vi lever under eländiga förhållanden.
Sundos*, syrisk flykting i Libanon.

Nödhjälpen i regionen är väldigt underfinansierad och internationella biståndsorganisationer varnar nu för att de inte kommer att kunna möta de enorma behoven.

Sundos *, 40 år, har bott i Libanon i fem år. Hon är gift och har sju barn - två döttrar och fem söner. I hennes tält bor tre familjer. För några dagar sedan blev köket i deras tält översvämmat, och familjerna klarar inte att reparera det på egen hand.

- Vi behöver brädor, så att vi kan få ett mer solitt hem. Vi behöver också hjälp med att bli av med vattnet i köket, förklarar hon. Humanitära organisationer hjälper till ibland. Det hade varit bättre om de hade hjälpt till varje månad. Alla här svälter. Våra barn frågar om små saker som vi inte kan ge dem, eftersom vi inte har pengar.

Läs bildtexten Sundos *, 40 år, har bott i Libanon i fem år. Hon är gift och har sju barn - två döttrar och fem söner. Bild: Nadine Malli / NRC.
Vi behöver handling, inte bara prat.
Carsten Hansen, regiondirektör NRC.

Syrienkonferens i Bryssel

I dagarna möts givare och regionala aktörer i Bryssel för en konferens om politisk utformning och finansiering för Syrien och regionen. Dessa måste utnyttja möjligheten att skapa förändring för miljontals syrier i det konfliktdrabbade landet och i grannländerna.

- Vi behöver åtgärder, inte bara prat, säger Carsten Hansen, regiondirektör för NRC. Nu är hög tid att tidigare förpliktelser att skydda människor på flykt och att finansiera nödhjälp följs upp.

Humanitära organisationer upplever att tillgången till hjälp systematiskt har försvagats eller blockerats av motstridiga parter i Syrien, som avsiktligt skadar civila och gör humanitära nödhjälpsarbetare till måltavlor. Samtidigt riskerar hundratusentals syrier att tvingas återvända till osäkra, förstörda områden fulla av sprängämnen och utan grundläggande sociala tjänster, eller till områden där striderna fortfarande pågår.

- Vi behöver internationellt stöd

NRC är en av väldigt få organisationer som arbetar i hela Syrien. Vi erbjuder nödhjälp, tillfällig och långsiktig hjälp till syrier, och vi är vittne till de enorma humanitära behov som behöver tillgodoses.

- Vi är helt beroende av våra stöttepelare, som finansierar vårt arbete. Nu befinner vi oss i en situation där vi inte har tillräckligt med pengar för att möta Syriens grundläggande behov. Därför är Syrienkonferensen i Bryssel så viktig. Den bidrar till att mobilisera ett internationellt engagemang för Syrien och de människor som lider som en följd av konflikten, säger vår landsdirektör i Syrien, Thomas White.

- För varje familj handlar det inte om mycket pengar, förklarar Thomas. Till exempel kan vi ge rent vatten och bra sanitetsförhållanden för en person för knappt 800 kronor. För 1 200 kronor kan vi ge dem ett ordentligt tak över huvudet.

Läs bildtexten Abu Ahmed * vill återvända till sitt hem i Syrien. Bild: NRC

 
Om hans hemort blir trygg, så är mat, vatten, bra sanitetsförhållanden och tak över huvudet allt Abu Ahmed * behöver för att kunna återvända.

- Det här är de främsta anledningarna till att jag inte återvänder nu, säger han.

Under senare år har Abu bott i ett tältläger i Syrien.

- Jag hoppas att Gud hjälper oss att bygga upp vårt land, så att människor kan återvända hem. Allt vi vill är att lämna dessa tältläger, ge oss iväg hem och vara vänner.

Landsdirektör Thomas White har tydliga förväntningar på Syrienkonferensen.

- Vi behöver ekonomiskt stöd från givarländerna, för att fortsätta vårt arbete i Syrien. För Syriens framtid och för det syriska folkets skull behöver vi detta stöd NU.

 
* Namnen har ändrats av säkerhetsskäl.