Läs bildtexten Över 1,7 miljoner människor har flytt från sina hem hittills i år, som en följd av väpnade strider enligt FN - över 5 500 personer varje dag. Totalt är fler än fyra miljoner människor på flykt i landet. Foto: Christian Jepsen/NRC

Fem saker som du bör veta om krisen i DR Kongo

Michelle Delaney|Publicerat 14. dec 2017
Demokratiska republiken Kongo (DR Kongo) har det största antalet människor på flykt i världen. Om vi inte handlar nu, kommer krisen att växa sig större före presidentvalet 2018. Här är fem saker du borde veta om krisen i DR Kongo:

# 1. Toppar listorna

Ingenstans i världen har fler personer tvingats fly under första halvåret 2017 än i DR Kongo, säger en ny rapport från Internal Displacement Monitoring Centre, NRC:s forskningscenter i Genève. En ökning av striderna som startade 2016 har tvingat mer än 1,7 miljoner människor att fly från sina hem i år - fler än 5 500 personer varje dag. Omfattande och brutalt våld härjar byar i östra delar av landet. Angrepp på skolor och barn som rekryteras av väpnade grupper utgör vardagen för många människor.

Läs bildtexten Provinserna Kivu, Kasai och Tanganyika i östra DR Kongo är hårdast drabbade av konflikten som härjar stora delar av landet. Foto: Christian Jepsen/NRC

 
#2. FN:s alarmklockor ringer

FN förklarade i oktober att krisen i DR Kongo har nått nivå tre, den högsta krisnivån organisationen arbetar med. Det innebär att hela det humanitära systemet trappar upp beredskapen och reagerar snabbt och effektivt för att svara på behov av nödhjälp. För närvarande finns det bara tre andra nivå tre-kriser i världen: Syrien, Jemen och Irak.

Landet, som är lika stort som två tredjedelar av Västeuropa, upplever flera olika konflikter samtidigt. De drabbade områdena är provinserna Kasai, Tanganyika och Syd-Kivu.

Läs bildtexten Lägret Katanika för internt fördrivna personer ligger strax utanför Kalemie och huserar nästan 9 500 familjer (cirka 70 000 personer). De flesta flydde våldsamma strider i Kalemie Territory. Foto: Christian Jepsen/NRC

     

#3. Enorm matbrist

Många familjer som har tvingats fly, är beroende av att odla sin mark för att kunna tjäna pengar. När de är på flykt, kan de varken så eller skörda, och föräldrar klarar inte att ge mat till sina barn. En av tio personer i DR Kongo har inte tillräckligt att äta.
 

Läs bildtexten Människor på flykt äter i Katanika, ett läger för internt fördrivna personer. Tusentals människor i DR Kongo har inte tillräckligt att äta. Foto: Christian Jespsen/NRC

 
#4. Hjälporganisationer måste göra omöjliga val

Trots att FN slagit larm har inte hjälporganisationer på plats fått de medel de behöver för att hjälpa de 13 miljoner människor som drabbats av krisen.

Hjälporganisationerna behöver 812 miljoner dollar för att nå ut till alla som behöver hjälp. Hittills har de fått mindre än hälften.
 

Läs bildtexten Ingenstans i världen har fler personer tvingats fly första halvåret 2017 än i DR Kongo, säger en ny rapport från Internal Displacement Monitoring Centre, NRC:s forskningscenter i Genève. Foto: Christian Jepsen/NRC

     

#5. Politisk osäkerhet

Landet är drabbat av växande politisk och ekonomisk osäkerhet. Försöket att anordna val i slutet av 2017 strandade, och den politiska instabiliteten kommer sannolikt att förvärras under det kommande året, enligt analytikerna ACAPS.

Litet stöd, politisk osäkerhet och en omfattande livsmedelsbrist gör att DR Kongo kommer att vara en megakris även under 2018.
 

Läs bildtexten Kyungu Mado Ngoyi (19 år) är från byn Kimbje i Tanganyika-provinsen i östra DR Kongo. Hon är en av många som har flytt från sitt hem. Foto: Christian Jepsen/NRC