Distibution of school supplies by NRC employee Said Ebad Hashemi. Photo Credit NRC/Ingrid Prestetun
Läs bildtexten NRCs anställda Said Ebad Hashemi delar ut skolmaterial. Foto: Ingrid Prestetun/NRC

Vårt arbete i Afganistan

Beväpnade konflikter och katastrofer tynger fortfarande Afganistan och dess civilbefolkning. NRC hjälper till på marken, medan Afghanerna kämpar för att återuppbygga landet.

Humanitär översikt 

Det har varit krig i Afghanistan sedan revolutionen 1978. Nyligen har antalet civila dödsfall börjat öka. 

Trots den förvärrade situationen, blir landet allt mer försummat, och de humanitära insatserna i Afghanistan är kraftigt underfinansierade.

Afghanska generationer har vuxit upp i exil i grannländerna Pakistan och Iran. Varje år återvänder hundratusentals afghanska flyktingar till sitt hemland, antingen på eget initiativ eller för att de tvingas återvända från Pakistan och Iran. Mer än 1,2 miljoner afghaner är internt fördrivna.

Det är svårt för humanitära aktörer att nå ut till de mest utsatta med hjälp. Förutom konflikter driver katastrofer, såsom jordbävningar och översvämningar, många på flykt från sina hem.

Nästan två tredjedelar av Afghanistans befolkning är under 25 år. Många av dem söker nya möjligheter i städer och urbana områden, vilket har lett till konkurrens om landområden och sociala och ekonomiska tjänster.

Så många fick hjälp under 2018

80.541
människor fick utbildning
131.414
människor fick livsmedelssäkerhet
35.392
människor fick tak över huvudet
99.461
människor fick hjälp genom lägerdrift
110.287
människor fick rättshjälp
28.648
människor fick vatten och sanitetstjänster

NRC:s arbete 

I Afghanistan hjälper vi internt fördrivna afghaner och pakistanska flyktingar. Vi ger nödhjälp till människor som drabbats av krig och katastrofer. I områden där människor har levt på flykt i åratal, arbetar vi för att hitta varaktiga lösningar. 

Våra beredskapsteam arbetar för att möta människors behov och lindra konsekvenserna av konflikter. Vi hjälper människor på flykt i otillgängliga områden och stöttar kvinnor för att de ska få tillgång till sina rättigheter.

Stöd vårt arbete för människor på flykt.