Vårt arbete i Ecuador

Historiskt har Ecuador varit en trygg hamn för flyktingar. Men colombianska flyktingar kan ställas inför stora utmaningar när de ska registrera sig och för att de ska få ta del av sina rättigheter.

Humanitär och politisk bakgrund

Efter fem decennier av våld är konflikten i Colombia den värsta humanitära katastrofen på den sydamerikanska kontinenten. Sedan början av konflkten har 606 miljoner människor fördrivits på av våldsamma sammandrabbningar mellan beväpnade grupper, narkotikasmugglare och regeringstyrkor.

Enligt FNs flyktingkommissariat (UNHCR) har 370 000 colombianska flyktingar bosatt sig i grannländerna, inklusive Ecuador. Där strävar många efter att få flyktingstatus. Det är först när de får det som de kan ta del av sina rättigheter.

För att läsa mer om konflikten i Colombia vänligen besök vår landsida om Colombia.

Tradotionellt en trygg hamn för flyktingar

Genom historien har Ecuador varit en trygg plats för människor på flykt från våld. På 1930- och 1940-talet kom tusentals av judiska immigranter till Eduador.

I dag tar Ecuador emot flera flyktningar än något annat land i regionen. Runt 53 000 colombianer har officiell status som flykting i landet.

Omvänt är andelen, som officiellt erkänts som flyktingar, låg. En uppskattning från 2014 är att det endast  är 17 procent av som flytt till Ecuador som fått flyktingstatus. UNHCR uppskattar att det är runt 90 000 colombianska flyktingar i Ecuador som har behov av internationellt skydd.

Dödlig jordbävning

I april drabbades, det norvästra området i Ecuador, av en kraftig jordbävning. Den förstörde byggnader, infrastrukturen och människors försörjning. Fler än 650 människor omkom och tusentals skadades. Katastrofen betraktas som den största tragedin som drabbat Ecuador under de senaste 70 åren.

Flyktinghjälpen agerade snabbt och arbetade med att hålla barnen kvar i skolan och hjälpte också till med att få samhället på fötter igen. Vårt mål är att få barn att återvända till skolan så fort som möjligt. Att gå i skoan skyddar barnen från en rad faror som våld och sexuellt utnyttjande.

Flyktingar uppfyller inte krav

I juni 2012 antogs förordningen 1182. Den innehöll nya hinder för de som söker asyl i Ecuador. För det första innehöll den krav på att flyktingarna ska registrera sig hos myndigheterna inom 15 dagar efter deras ankomst. Många var inte medvetna om förändringen eller saknade möjlighet att kunna ta sig till en lokal där man kunde registrera sig. För det andra blev flyktingarna tvugna att bevisa att de var förföljda, detta i linje med definisionen för förföljelse som anges i 1951 års flyktingkonvention.

Flerparten av de nyanlända flyktingarna uppfyllde inte dessa två krav och blev därmed nekade flyktingstatus. Utan flyktingstatus har inte flyktingarna möjlighet att arbeta och skaffa boende. De kan också riskera att bli utvisade till Colombia.

Dommen som blev vändpunkten

Tack vare påtryckningsarbete från Flyktinghjälpen och andra organisationer fastslog grundlagsdomstolen 2012 att förordningen är oförenlig med principen om likabehandling i Ecuadors grundlag. Domen blev en vändpunkt och återupprättade Ecuadors position som en trygg hamn för människor på flykt.

Flyktinghjälpen fortsätter sitt arbete i Ecuador för att alla flyktingar ska få det skyddet som de kräver.

Detta gör vi i Ecuador

Vi hjälper colombianska flyktingar och fördrivna i landet som en del av vårt utvidgade hjälparbete i regionen. Vi ger stöd och skydd samt arbetar för förlångsiktiga lösningar.

Vi har kontor i Esmeraldas i Ecuador.

Under 2018 hjälpte vi 78 000 flyktingar med utbildning, 20 000 med tak över huvudet och över 65 000 med rättshjälp.

Vi hjälper utsatta människor att uppnå flyktingstatus. Vi arbetar också för att de ska få andra former av internationellt skydd. I Venezuela, Ecuador och Panama hjälper vi flyktingar att få tillbaka sina mark- och  egendomsrättigheter.

Läs mer här