Viento Libre ('Free wind') is a neighborhood with high risk of child recruitment by armed groups in Tumaco. 

NRC has worked with the community for bringing back the education to the life of children through the construction of a classroom.  The whole community including parents and volunteer teachers work with NRC in the promotion of  protective spaces for education and in activities during the spare time - when the risk increases -.

Colombia, Nariño, Tumaco
2016

Photo by Edgar León
Läs bildtexten Foto: Edgar León/NRC.

Vårt arbete i Colombia

Colombias 50-åriga inbördeskrig är den längsta och mest allvarliga humanitära krisen i Syd Amerikas historia. Sedan 1991 har Flyktinghjälpen funnit på plats i landet där över 6,9 miljoner människor är på flykt från sina hem. Under 2018 hjälpte vi över nära 80 000 människor med utbildning och 65 000 med rättshjälp.

Humanitär och politisk bakgrund

Trots att parterna i den utdragna konflikten har kommit en lång bit på väg för att uppnå fred lever fortfarande många fördrivna människor i landet under eländiga förhållanden. Varje dag sedan fredsprocessen inleddes 2012 fördrivs 500 människor från sina hem.

Trots färre fördrivna i år (2016) behöver fortfarande 4,9 miljoner människor humanitär hjälp. Därför är det viktigt att det internationella samfundet fortsätter att stötta Colombia humanitärt.

Hopp efter femtio våldsamma år

Efter ett uppdaterat fredsavtal mellan regeringen och landets största gerillagrupp FARC är signerat och potensiella förhandlingar med den näst största gerillagruppen ELN är närstående, stärks nu hoppet om att det äntligen kan bli fred i Columbia.

I flera årtionden har landets civibefolkning lidit under krigets våldsamheter. Columbia har världens näst högsta antal fördrivna. Endast Syrien har fler.

Fredsprocessen är en positiv utveckling men det kommer inte lösa alla de humanitära problem som finns i landet. Den beväpnade konflikten mellan myndigheterna och FARC är inte den enda orsaken till våldet i Colombia. Andra beväpnade kriminella grupper och organisationer fortsätter sätta lokala samhällen i fara och fördriva människor.

Eländiga förhållanden för människor på flykt i städerna

Det finns inga stora flyktinganläggningar i Colombia. Flyktingarna söker sig först och främst till städer och tätbebyggda områden. Där bor de under eländiga förhållanden, har dåliga möjligheter till arbete och ingen tillgång till offentliga tjänster.

Människor på flykt i Colombia fördrivs snabbt in i fattigdom. Nästan två av tre lever under fattigdomsgränsen. Var tredje fördriven person lever i extrem fattigdom.

Flyr till grannländerna

Enligt FNs flyktingkommisariat (UNHCR) har över 340 000 colombianer flytt till grannländerna Ecuador, Panama och Venezuela.

Dessa länder har inte erkänt colombianernas flyktingstatus.

Detta gör vi i Colombia

Med hjälp av vårt landprogramm bistår vi de fördrivna i Colombia och colombianska flyktingarna i grannländerna Ecuador, Panama och Venezuela.

Många colombianer har varit på flykt i flera år och fortfarande blir folk fördrivna från sina hem. Våra medarbetare i Colombia bistår dem som nyligen har blivit fördrivna och också dem som varit fördrivna under hela sitt liv.

Flyktinghjälpen ger livsviktigt bistånd där behovet är störst. Vi jobbar i avlägsna områden där folk har akut behov av skydd och hjälp: på stillahavskusten, i Catatmbo och i gränsområdena i Ecuador och Venezuela.

När det behövs ger vi också hjälp och skydd i städerna och i tätbebyggda områden som Tumaco. Flyktinghjälpen jobbar alltid för att stärka samhällena och deras institutioner.

I tillägg till att ge bistånd i  kriser jobbar Flyktinghjälpen för att främja de mänskliga rättigheterna. För att kunna skapa en varaktig förändring i människors liv, bidrar vi till att ge lokala och internationella institutioner, ansvar för och möjlighet till, att uppfylla rättigheter för människor på flykt.

Där myndigheterna misslyckas att ge befolkningen skydd eller livnödvändigt bistånd jobbar Flyktinghjälpen för att hjälpa de som är i behov av det.

Vi ger också livsnödvändigt bistånd och försvarar rättigheterna till människor på flykt från det ihållande våldet i Honduras.

Flyktinghjälpen har kontor i Santa Marta, Cucuta, Poayan, Esmaraldas, Panama City och San Cristobal. Vi har också satellitkontor i Tumaco, Pasto, Guapi, Ocana, Merida, Quibdo, Florencia og Granda (Meta).

Vi hjälper människor som är på flykt med att ge juridiskt stöd, skolgång för konfliktdrabbade barn samt livsviktigt bistånd vid kriser. Vi hjälper också colombianer som har flytt till något grannland med att få flyktingstatus.

Läs mer här