Vårt arbete i Honduras

Organiserad kriminalitet och våldsamma gäng har skapat en human kris i Honduras. Fler än 174 000 människor har blivit tvungna att fly.

Humanitär och politisk bakgrund

På 1980- och 1990-talet la Sydamerika flera årtionden av militärstyre, inbördeskrig och brott mot mänskliga rättigheter bakom sig. Men freden blev kortvarig och ett nytt slags våld uppstod. Det nya våldet utfördes av gäng och narkotikakarteller.

På 1980- och på 1990 –talet i Latinamerika

Nya smugglingsvägar är huvudorsaken till det ökande vålden i Trinangeln – mellan Honduras, El Salvador och Guatemala.

Ett av världens mest våldsamma länder

Med 90 mord per 100 000 innevånare årligen är Honduras ett av världens mest våldsamma länder.

Barn betraktas som potensiella rekryter eller fiender.

För att undvika mer våld önskar folk som flyr ofta att vara anonyma. Detta försvårar för oss att hitta dem och få kontakt med dem. Många bor i slumen eller i informella bosättningar i områden som kontrolleras av gäng. Där saknas grundläggande möjligheter, utbildning och arbete.

Detta gör vi i Honduras

Vi började arbeta i Honduras i december 2014. Vi styr vårt arbete från vårt kontor i Panama City.

För att skydda honduranerna som är tvingade på flykt erbjuder vi information och rättshjälp. Vi arbetar också för att barn och ungdom ska få utbildning. Vi prioriterar barn, ungdomar och kvinnor.

Läs mer här