Fatoumata, 67 and her family moved several times to escape from armed attacks. Originally from Sigue-Raguin, she fled the first time to seek safety in Foubé. But the executions and threats continued and they had to flee from Foubé to Kaya.

"The armed men have chased us away from our homes and killed our loved ones. That’s why we fled and came here. We don’t have any food, we don’t have a roof over our head, we have nothing at all. We are asking for assistance." She said.

"We left yesterday and arrived here today. We haven’t eaten anything since the sun rose. 

Just the day before yesterday, 6 people were caught and killed while they were on the road. After this, the attackers went to… I don’t remember where, but so many people have been killed. 

We were all filled with fear so we immediately took to the road and by the grace of God we were able to escape. Our wish is to settle down in peace and receive some food or any other assistance. What we need the most is some assistance and a place where we can stay. All we are praying for now is to receive some assistance." Fatoumata added.

Date: 21 January 2020
Location: Kaya - Center North Burkina Faso
Photo: Tom Peyre-Costa/NRC
Läs bildtexten Foto: Tom Peyre-Costa/NRC Flyktinghjälpen

Vårt arbete i Burkina Faso och Niger

NRC Flyktinghjälpen inrättade verksamheter i Burkina Faso och Niger under 2019 för att tjäna dem som drabbats av krisen som sveper genom de två länderna.

Humanitär översikt

Niger ligger i hjärtat av Sahel och är ett av de fattigaste länderna i världen. En ökning av gränsöverskridande attacker med icke-statliga väpnade grupper riktade mot väpnade styrkor och samhällsledare har lett till en försämring av säkerhetssituationen. Landet utgör också en del av migrationsrutten mot Nordafrika och har tagit emot många flyktingar från Nigeria, Mali och nyligen från Burkina Faso. Dessa två aspekter har sammantaget skapat enorma humanitära behov i landet som staten har begränsad kapacitet att ta itu med.  

I Burkina Faso som också är beläget i Sahel har det skett en alarmerande ökning av våld och humanitära behov sedan början av 2019. Antalet internt fördrivna personer (förkortat IDPs) har snabbt ökat medan regeringen kämpar för att hålla tillbaka angrepp och attacker från icke-statliga väpnade grupper. I januari 2019 fanns det omkring 20 000 IDPs. I april 2020 uppskattar man att det finns över 848 000 IDPs i landet. Denna ökning förväntas fortsätta under de kommande månaderna.

Så många fick hjälp föregående år

48 670
människor fick utbildning
39 508
människor fick matförsörjning
84 815
människor fick tak över huvudet
96
människor fick hjälp genom lägerdrift
2 354
människor fick rättshjälp
46 637
människor fick vatten och sanitetstjänster

NRC Flyktinghjälpens arbete  

I mars 2019 öppnade NRC Flyktinghjälpen ett landskontor i Niger för att kunna bemöta den humanitära krisen i landet. På grund av nödbehoven på andra sidan gränsen i Burkina Faso inledde NRC Flyktinghjälpen insatser där i juli 2019. Vi öppnade ett kontor i Burkina Faso i augusti 2019 och påbörjade våra nödinsatser i regionen Centre-Nord som sedan utökades till andra provinser. Dessa två länder hanteras tillsammans för att vi ska kunna hålla kostnaderna nere och för att underlätta synergier mellan länderna. 

Vihjälpertill medatt ge flyktingarna skydd och rent vatten, utbildning och försörjningsmöjligheter samt med livsmedelssäkerhet. Utöver detta kan vi också komplettera insatserna med information, rådgivning och juridisk hjälpi båda länderna, särskilt i Burkina Faso där vi kommer att hjälpa till med bostäder m.m.

Stöd vårt arbete för människor på flykt.