Tvål

Bra handhygien är viktigt för att begränsa utbrott och spridning av sjukdomar.

Familjer på flykt har liten eller ingen tillgång till rent vatten och tvål. NRC Flyktinghjälpen delar ut både tvål och andra hygienartiklar för att begränsa spridningen av coronaviruset bland de mest sårbara.

För 300 kronor kan du förhindra spridning av sjukdomar och bidra till att människor på flykt får tvål och bra handhygien.