Gåvor med mening - tält
Tält

Tält

Familjer som tvingas på flykt är i stort behov av tillfälligt skydd och söker sig ofta till flyktingläger.

Vi ger familjer tak över huvudet och en plats att vara privat. I en akut fas är ett tält kanske den enda lösningen, tälten räddar liv och ger en tillfällig trygg plats. Under tiden får familjerna hjälp med ett mer permanent hem eller att återvända hem.

För 500 kronor kan en familj på flykt få tillfälligt tak över huvudet tills det blir säkert att återvända hem.