Filtar

Det är smärtsamt att frysa – ge en familj skydd mot den isande kylan.

Många av de länder vi arbetar i, som Afghanistan, Syrien, Ukraina och Irak, har samma vinterväder som vi nordbor har. Många barn och vuxna måste tillbringa vintern i tält, i baracker med tunn plåt eller i hus utan fönster.

För 250 kronor kan en hel familj få varma filtar som skydd mot kylan.