Om oss

NRC är en internationell organisation som hjälper människor på flykt runt om i världen. Vi är snabbt på plats där människor på flykt behöver oss som mest. Vi vet vad som måste göras, och vi gör det.

Vi hjälper där behovet är som störst.  När vi startade hjälpinsatser efter andra världskriget var behovet enorm. Det är det fortfarande. I sjuttio år har vi arbetat outtröttligt för att se till att människor på flykt överlever och kan bygga en ny framtid.

Just nu är vi närvarande i både nya och långvariga kriser i 30 länder. Där vi bland annat tillhandahåller mat, tak över huvudet, rent vatten, rättshjälp och utbildning.

Vi står på flyktingarnas sida. Med erfarenhet, kunskap och entusiasm försvarar vi rättigheterna för människor på flykt, och rapporterar om orättvisa och fattigdom. NRC Flyktinghjälpen arbetar hårt för att påverka makthavare till att respektera flyktingars rättigheter. Vi driver också IDMC, världens ledande databas om människor som flyr inom sitt eget land.

Vi är snabbt på plats i nödsituationer. Vår beredskapsstyrka Norcap är världens mest använda. 900 experter från olika länder är redo att rycka ut för att bistå FN och andra organisationer vid humanitära kriser.

NRC Flyktinghjälpen har 5 000 anställda över hela världen. En liten andel arbetar vid huvudkontoret i Oslo, men de flesta av oss arbetar på plats i fält. Många har även själv varit på flykt.

Idag är antalet människor på flykt från krig och förföljelse rekordstort. Inte sedan perioden efter andra världskriget har så många behövt vår hjälp. NRC Flyktinghjälpen hjälpte 6,8 miljoner människor över hela världen under 2016, och med ditt stöd kan vi nå ännu fler.

Vi får fram hjelpen der nøden er størst.
Selv om NRC er nye i Sverige, har vi jobbet utrettelig for mennesker på flukt i sytti år. Da vi startet hjelpearbeidet i 1946, var behovet enormt. Det er det fortsatt. Siden slutten av annen verdenskrig har vi arbeidet for at mennesker på flukt skal overleve og bygge seg en ny framtid. Lang erfaring har gitt NRC verdifull erfaring og kompetanse når det effektivt arbeid og best mulig utnyttelse av midlene. Globalt går 9 av 10 kroner – 90 procent av NRCs kostnader til å oppfylle vårt syfte.